חשיפת המקום: מאגר הפרוטוקולים הגדול של לשכת עורכי הדין

איך עובדת לשכת עורכי הדין. מבט נדיר מבפנים, ישיבה אחרי ישיבה

בימים אלו מציין אפי נווה שנתיים למינויו ליו"ר לשכת עורכי הדין. בשנתיים אלה גבר לאין שיעור כוחה של הלשכה. לשכת עורכי הדין היתה מאז ומתמיד בעלת השפעה גדולה על הכלכלה והחברה הישראלית ולא רק גילדה מקצועית עבור עורכי דין, אך נדמה שיו"ר הלשכה החדש הביא את ההשפעה הזו לשיא. זאת באמצעות מעורבות גדולה בהליכי חקיקה והשפעה על זהות שופטי בית המשפט העליון, כפי שראינו בבחירת השופטים האחרונה, כאשר הלשכה חברה לשרת המשפטים אילת שקד וסייעה לה להשיג את אחד ההישגים הפוליטיים הבולטים שלה עד כה.

אלא שלמרות היותה של הלשכה מוקד כוח משמעותי ולמרות שהיא ממומנת מכספי 63 אלף עורכי הדין שמחויבים לשלם לה דמי חבר מידי שנה, אחרת אינם יכולים לעבוד במקצוע (שכן הלשכה היא גוף סטטוטורי כלומר מעוגנת בחוק), הרי שפעילות הלשכה אינה גלויה כלל לעיני הציבור והיא אינה מחויבת בפרסומים של ממש. לא רק זאת אלא שבשנתיים האחרונות אף חלה הרעה בשקיפות של הלשכה שחדלה מאז בחירתו של נוה לתפקיד לפרסם דוח שנתי על פעילותה, שכולל תקציב שנתי מעודכן ופרטים נוספים על התנהלותה. פניות של עיתונאים לקבל מידע אודות הלשכה, למשל פרטים על אופן מינוי הבוררים בלשכה או פרטים על התקשרויות עם ספקים וכדומה - נענות בשלילה.

בחודשים האחרונים החלו להגיע למקום הכי חם בגיהנום עשרות רבות של מסמכים של לשכת עורכי הדין והגופים השונים הפועלים בה ובהם פרוטוקולים של המועצה הארצית, הועד המרכזי, ועד מחוז תל אביב וירושלים, ועדת הכספים ועוד.

אין טובים מהפרוטוקולים האלה, ארוכים ועמוסי פרטים ככל שהם, כדי ללמוד על ההשפעה של הלשכה על הציבור הרחב ולא רק על עורכי הדין. הם מלמדים כי הלשכה מעורבת בהליכי חקיקה שנוגעים לביטוח לאומי ולרשות האכיפה והגביה, בעניינים הקשורים לשב"ס, לתמ"א 38, לוועדות פסיכיאטריות, לחקיקות בתחום הביטוח ואפילו לנשיאת נשק על ידי מאבטחים.

כל זאת כמובן מלבד ההשפעה על בחירת השופטים בישראל, כולל שופטי עליון, על בחירת הדיינים בישראל בבתי הדין הרבניים, על זהות היועץ המשפטי לממשלה ועוד.

בתוך המסמכים אפשר למצוא גם את תקציב הלשכה של 2017 - תקציב שהלשכה אינה מפרסמת מאז כניסת נוה לתפקיד - את התכניות של נוה להקמת מועדון צרכנות בלשכה, את האנשים הפעילים בלשכה ואת זהות עורכי הדין שהלשכה ממנה לבוררים, את השינויים שמבצע נוה ואת התכניות העתידיות שלו, ועוד.

בשבועות הקרובים נפרסם שורת כתבות וידיעות המבוססות על מאגר הפרוטוקולים הזה. בינתיים בחרנו להעלות אותן לרשת כך, שהציבור יוכל לעיין גם הוא במסמכים. מדובר באלפי עמודים (כרגע כאמור העלינו רק חלק מהפרוטוקולים לאתר - בהמשך נעלה נוספים) שמועלים בהם נושאים רבים לדיון וגם שמות רבים של אנשים ופרטים אישיים אודותיהם. כדי שלא להפר את פרטיותם של אלו, בחרנו להשחיר פרטים רבים, לעתים גם שלא לצורך, לשם הזהירות, שכן המטרה היא חשיפת התנהלות הלשכה ולא אנשים פרטיים שעולים לשולחן הדיונים.

בשלב הראשון לא ניתן יהיה לבצע חיפוש בפרוטוקולים האלו. אנו מקוות שזה ישתנה בהמשך. לנוחיותכם, צירפנו תוכן עניינים משלנו לכל פרוטוקול, ובתוך כל אחד מהם תוכלו למצוא תוכן עניינים בעמוד הראשון או השני.

אנחנו מקוות שבעזרת המאגר הזה שיביא להגברת השקיפות בלשכה - הציבור יוכל לפקח על הנעשה בה והתקשורת תתחיל לסקר את הלשכה באופן תדיר יותר.

הפרוטוקולים הראשונים הם של הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בראשו ניצב נווה וכולל מלבדו את החברים הבאים: אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד נעאמנה, מוחמד אבו יונס, אהוד בר עם, שלומי ווינברג הילה רוזן, ליאור שפירא, רועי אברהמוביץ, רועי כהן, חוה מרצקי קלמפרר, נעמי עיני, מטאנס שאער.


 13 ביולי 2015 - ישיבת ועד ראשונה אחרי הבחירות

עמוד 2: חברי הוועד מציגים את עצמם
עמוד 5: המלצות ועדת התמחות, בקשה להתיר עבודה נוספת ועוד
עמוד 9-25: הקמת מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין
עמוד 25: מינוי ועדת פרס הלשכה לקראת טקס פתיחת שנת המשפט
עמוד 26: ועדת מנגנון
עמוד 30-32: מינוי מורשי חתימה - יחיאל כץ, אבי ללום, שלומי באשי, יעקב בידור
עמוד 33: מינוי יועמ"ש חדש ללשכה. מאשרים התקשרות עם משרד קסוטו-נוף במקום עם עמית דולב, התקשרות בפטור ממכרז, יו"ר הלשכה החדש אפי נוה מסביר שהם יכנסו באותם תנאים
עמוד 34: פינוי בית אופקים בגלל עבודות תשתית רכבת קלה ומעבר למשרדים חלופיים
עמוד 36-38: מינוי חברים לוועדת האתיקה הארצית, בין המינויים ענת שטיינמיץ גוטליב ו-ורד גמליאל
עמוד 38-54: דיון במועדון הצרכנות של לשכת עורכי הדין, בין היתר דנים באפשרות לבטל סיכומים מהקדנציה הקודמת
עמוד 54: דיון בהצעת החוק הפטר לחייבים
עמוד 69: פס"ד שניתן במחוזי בניגוד לדעת הלשכה בנוגע למי שרוצה להיות עורך דין וצפוי להיות מוכרז כפושט רגל
עמוד 72: ועדת ההתמחות, דיון עקרוני על עבירות משמעת בתקופת הלימודים בהשכלה הגבוהה כמו העתקות של סטודנטים, דבר שמשפיע על אישור בהגשת מועמדות להתמחות
עמוד 113: מינוי בוררים


 22 ביולי 2015

עמוד 4: מינוי ועדת איתור למנכ"ל הלשכה. הרכב ועדת האיתור: יחיאל כץ, אורי קינן, אבי ללום יו"ר ועדת מנגנון, מיכל פלדמן והיו"ר אפי נוה
עמוד 5: מינוי אורי אלפרסי למ"מ מנכ"ל הלשכה. נוה מסביר שיהיה מכרז חיצוני ולא פנימי
עמוד 8: שימוש בתארים או תפקידים בעניינים שלא אושרו על ידי מוסדות הלשכה המוסמכים
עמוד 18: מינוי נציג בוועדת מינויים של בית הדין הרשמי של ועדת האתיקה הארצית
עמוד 19-22: הצעת החוק - תיקון הצעת החוק ביטוח לאומי - עדכון. יו"ר ועדת ביטוח לאומי ענת קאופמן עבדה על התיק, ונעזרה בחוו"ד מדודי זלמנוביץ. היא אומרת שבזכותה ובזכות העבודה הצליחו להגדיל משמעותית את האחוזים שיקבלו עורכי הדין ומעאכרים שונים בטיפול בלקוחות מול ביטוח לאומי. עלייה מ-8% ל-17% בוועדות עררים ו-24% בבתי הדין. מספרת שח"כ מיקי רוזנטל כעס וצילם אותה ואחרים בוועדה והעלה לפייסבוק, ואמר שעורכי דין עושים עצמם דואגים לנפגעים ובעצם דואגים לעצמם
עמוד 22-27: הצעת חוק לתיקון הוצל"פ/פשר עדכון הליכי חקיקה
עמוד 27: הלשכה פועלת נגד חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה. השיגו הסכמה לדחות את יישום החוק בשנה. החוק אומר שהליך משפטי בתיקי גירושים יפתח רק אחרי הליך גישור חובה
עמוד 28: הקמת יחידה/מחלקה לטיפול בענייני חקיקה וממשל מול הכנסת והרשויות. היו"ר נוה מעדכן שנפגש עם ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת חוקה, הוא קורא לו "איש יקר" ומספר שסלומינסקי אמר לו 'בקדנציה הקודמת לא הייתם ופתאום אתם מגיעים'. נוה אמר לו שעוד יוכיחו נוכחות ואינטנסיביות, 'לא באנו להופעת אורח, באנו כדי להשפיע'
עמוד 46: ניסיון ארגון הרופאים עובדי המדינה להתערב בהתנהלות בית המשפט. הלשכה מחליטה לקיים דיון נוסף
עמוד 59: ועדת שכר טרחה - דנים בסכסוך של שכר טרחה ומחליטים לקצוב את שכר הטרחה ל-30% מהתיק
עמוד 71: דנים בתביעה של חברת מחשבות נגד לשכת עורכי הדין, החברה הכלכלית ומשרד הקליטה. בין היתר אפי נוה מתייחס בדיון ליוסף אלרון, שמונה לבית המשפט העליון בתמיכת הלשכה
עמוד 74: המלצות ועדת ההתמחות, בין היתר האם מתמחה יכול להנפיק חשבוניות למתמחה אחר - החליטו שלא
עמוד 82: הקריה האקדמית רוצה הכרה לפי כלל 5 לקליניקות שלה - הבקשה נדחית. אורי קינן לא משתתף בהצבעה כי מודיע שמנחה קליניקה בקרית-אונו
עמוד 82: ועדת התמחות - עבירות משמעת
עמוד 113: רב חובל גוררת בנמל מבקש אישור לעבודה נוספת; חידוש חברות בלשכה לעורך דין
עמוד 173: סכסוך משפטי עם אתר "אטרני" שמפרסם אינדקס של עורכי דין
עמוד 177: מינוי חברים לוועדת פרסומות ועיסוק אחר, בין היתר ממנים את מיכה ביסטיצקי לממלא מקום היו"ר; מינוי נציגי לשכה לוועדה המייעצת לפי כללי חברות ממשלתיות
עמוד 178: מינויים של סגנים ומשנים לראש הלשכה
עמוד 182: מינויים של ועדת מנגנון


 10 בספטמבר 2015

עמוד 3: מאשרים עבודה נוספת לרופא מנתח מהדסה
עמוד 3-58: נושאים נוספים כמו אישור עבודות נוספות, ועדת התמחות, עבירות משמעת בבחינות
עמוד 59: עתירה מנהלית לגבי מי שמבקש להיות עורך דין וסובל ממוגבלות נפשית על פי חוו"ד פסיכיאטרית ויש לו עבר פלילי
עמוד 60: מתמחה שנתפס קונה מריחואנה ב-250 שקל
עמוד 74-79: ביטול המוסד לבוררות
עמוד 79: כתב התחייבות וקוד אתי, מבקרים רשמיים מטעם לשכת עורכי הדין בשב"ס
עמוד 82: נוהל לטיפול של מבקשים להירשם להתמחות ובהליך של כינוס נכסים /פשיטת רגל
עמוד 83: הלשכה מצטרפת כידידת בימ"ש בקשר לגבית שכר טרחה בעסקאות של רכישת דירות מקבלנים

 13 באוקטובר 2015

עמוד 4: מאמן שרוצה לפטר מתמחה, כלל 15 לכללי ההתמחות
עמוד 5: עו"ד שרוצה להיות בוחן
עמוד 43: התמחות אצל רשמי הוצאה לפועל בשעות אחר הצהריים
עמוד 51: פנית פורום מקרקעין בראשות עורכי הדין יצחק נטוביץ ואברהם ללום בעניין תמ"א 38
עמוד 55-66: תכניות ותקציבים: ביטול מחלקת תרבות; חסויות מבנקים, חברות ביטוח וגופים גדולים; איחוד כנסים באילת; תכנית השתלמויות; הפיכת המדרשה למשפט מעשי למדרשה ארצית; הקמת יחידת קשרי ממשל ונוכחות משמעותית בהליכי חקיקה; הפחתת דמי חבר; נהלי תקציב - ועדת כספים, יו"ר לשכה, וועד מרכזי - מי מגבש
עמוד 66: הקלה ברישוי עולים ותושבים חוזרים בבחינות לעורכי הדין, לבקשת השר זאב אלקין
עמוד 81: מעצרים מנהליים
עמוד 86: שיפוי נושאי משרה בלשכה
עמוד 87: מינויים


 27 באוקטובר 2015

עמודים 2-12: תזכיר חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים. מתנגדים לכך שנשיא המדינה ייתן חנינה למי שמושעה מהלשכה
עמוד 12-24: פניית פורום מקרקעין, דנים בנושא תמ"א 38 - עדכון
עמוד 24-25: מעדכנים לגבי תביעה של חברת מיי קנטינה נגד הלשכה בקשר להסכם מועדון הצרכנות וכרטיס האשראי שבוטל עמה. מחליטים כי משרד קסוטו-נוף יוציא מכתב התראה ליו"ר הלשכה לשעבר דורון ברזילי ולמנכ"ל הלשכה לשעבר גיל סולומון ויבקשו הסברים להתקשרות, ואם לא תתקבל תשובה או שהתשובה שתתקבל לא תהיה מספקת הלשכה תשלח להם הודעת צד ג'
עמודים 25-43: דיון בשכר טרחה של עורכי דין המתמנים לפי חוק סיוע משפטי (המקבילה של הסנגוריה הציבורית לטיפול בתיקים אזרחיים), ומסכמים שצריך להשוות את שכר הטרחה הזה לשכר הטרחה המינימלי של עורכי דין
עמוד 49: מדברים על חזון חברתי ועידן חדש וחם עם עמותת ידיד
עמוד 51: דנים באנשים שרוצים לחזור לשורות הלשכה
עמוד 60: אישור נוהל עבודה מול גורמי חוץ


 3 בנובמבר 2015

עמוד 3: דנים בשביתת בתי ספר נוצריים
עמוד 4: מחליטים להקים ועדת איתור לפרסום וקבלת הצעות בעניין הקמת מועדון צרכנות
עמוד 7: שיפוי נושאי משרה בלשכה - מחליטים לבקש הצעות לפוליסות על מספר סכומי ביטוח 5,10,20 מיליון שקל
עמוד 18: מינויים לתפקידים בלשכה - בין היתר מונה מיכה גדרון לדירקטוריון המדרשה של הלשכה
עמודים 27-32: מינוי בוררים
עמוד 32: דנים בהצעת עו"ד יצחק נטוביץ להקים מכון להנגשת המשפט העברי - מסכמים להקים צוות שיגבש חזון ויביא לוועד לדיון. בצוות ישבו נטוביץ', פרופסור אביעד הכהן, דיקן שערי משפט, ועו"ד אפרת המאירי


 9 בדצמבר 2015

עמוד 3: עדכון בתביעת מיי קנטינה -  קסוטו-נוף יוציאו התראה לעמית דולב, היועץ המשפטי הקודם של הלשכה, שמסרב להמציא לוועד חוות דעת שכתב ללשכה על ההתקשרות עם מיי קנטינה
עמוד 3-12: מינוי דירקטוריון החברה הכלכלית. ממנים את טייב ליו"ר וממנים לו סגנים
עמוד 12: מחליטים על הקמת חברה לצרכנות של לשכת עורכי הדין. אפי נוה מספר שרוצה לעשות "חבר" לעורכי הדין ביחד עם רואי החשבון ועם ההסתדרות הרפואית
עמוד 21: דיון בנושא דרישת מס הכנסה בגין הוצאות עודפות בשנים 2009-2011. רשויות המס דרשו לשלם 200 אלף שקל לצרכי פשרה ואם לא הודיעו שיוציאו שומה של 2 מיליון שקל. מסמיכים את יו"ר ועדת הכספים קובי כהן להגיע לפשרה ועל הדרך לסגור כבר גם את 2012
עמוד 23: מחליטים להחליף את רואה החשבון שעובד עם הלשכה מאז 1998 - ולקצוב את משך הכהונה של הרו"ח החדש. עד היום קיבל הרו"ח 100 אלף שקלים לשנה  לא כולל מע"מ. מסמיכים את אורי אלפרסי למצוא רו"ח
עמוד 31-56: מדברים על הרפורמה בחוק לשכת עורכי הדין. נוה מדבר על היחסים הטובים עם אילת שקד.
עמוד 55: מבקר את הלשכה שצריכה להיות בה שקיפות של התורמים
עמוד 56: הארכת התמחות. מדברים על המאבק על שינוי חוק הלשכה בקשר להארכת התמחות יהיה על ידי מחוז תל אביב והמרכז
עמוד 57: פניית ארגוני הנכים לבקש סיוע מהלשכה. הוועד אישר להסמיך את ועדת הכספים לסייע לארגוני הנכים בעד 25 אלף שקל


 19 בינואר 2016

עמוד 4: מינוי דירקטוריון למכון להשתלמויות. בין הדירקטורים וליד כבוב, בנו של השופט כבוב
עמוד 6: העברת הגזברות מבית אופקים ללשכה בדניאל פריש 3 בת"א
עמוד 10: מינוי נציג לשכת עורכי הדין בוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות
עמוד 12: דנים באישור מאמנים להתמחות, אישור עבודות נוספות ואישור בוחנים
עמוד 14-27: דנים בביטוח בריאות קולקטיבי. התקשרות עם מנורה ומדנס דרך אודי פרישמן
עמוד 38-43: בוררויות
עמוד 44-47: מצטרפים לעתירה נגד החוק שמכריח עורכי דין לייצג רוכשי דירות תמורת 5000 שקלים
עמוד 47: ועדות התמחות, אישור התמחויות ועוד

 26 בינואר 2016

עמוד 3: אפי נוה ממנה את מנחם מושקוביץ לחבר ועדת אתיקה ארצית
עמוד 3: מינוי מבקרים רשמיים בשב"ס (בפנים נמצאת הרשימה המלאה). בין המבקרים אורי קינן, סוזי עוז,  סיני ארניה, רועי אברהמוביץ ולירן זילברמן
עמוד 5-19: ענת סבידור מציעה לתקן נוהל למינוי בוחנים
עמוד 19: תזכיר חוק נכי רדיפות הנאצים
עמוד 43: סכסוך בין עורכי הדין על שכר טרחה - בקשת ידידות בימ"ש בתיק הנוגע לכך
עמוד 65-81: עו"ד מתלונן שנפגע על ידי משטרת ישראל, הלשכה מחליטה לפנות למפכ"ל ולפרקליט המחוז לדרוש בבדיקה 22 במארס 2016

עמוד 3-17: הקמת סוכנות ביטוח של הלשכה עבור חבריה ביחד עם סוכנות מדנס של שוקי מדנס; מבטלים את מחלקת ביטוח וגם את תפקיד רכזת הביטוח של הלשכה; היו"ר אפי נוה מסביר שבמקום שהסוכן יקבל עמלה, הלשכה תקבל את העמלה; עו"ד דוד יצחק ממשרד קסוטו-נוף מסביר למה אפשר לעשות את זה בלי מכרז
עמוד 17-37: רפורמה בחוק לשכת עורכי הדין; היו"ר נוה מסביר על חשיבות הפעילות של מחלקת הלובינג בכנסת, שהביאה בין היתר לכך שהלשכה תוכל להגיב על כך הליך חקיקה ולא רק על כאלו שנוגעים לבתי המשפט; מדבר על הכשרת הטיפול בעניינים צרכניים על ידי הלשכה; מחמיא ומספר על הקשר הטוב עם ניסן סלומינסקי יו"ר ועדת חוקה ומשפט, אותו הצליחו לשכנע שלא ליישם את ביטול המחוזות של הלשכה, וכן על  הקשר הטוב עם משרד המשפטים בראשות אילת שקד, שמבינה את חשיבות הלשכה; מודה שוב לשניים וגם לחברי הכנסת שישבו בוועדה, רויטל סוויד, אוסאמה סעדי ונורית קורן; מודים גם לעו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים בלשכה, בקשר לחוק
עמוד 37: עו"ד טלי ליבליך פונה ללשכת עורכי הדין
עמוד 47: דנים בבקש עורך דין לפתוח סניף נוסף - דיון עקרוני ובהמשך פרטני
עמוד 47-85: דיונים בנושאים שונים ובהם החרגות של חברת הדלק "פז" ושל עירית ראשל"צ מכלל 5, דבר שמאפשר להם לאמן במוסד מתמחים; עתירה מנהלית של מי שהלשכה לא רוצה לקבל כחבר בגלל הרשעה
עמוד 81: דנים במעמד נוטריון בצרפת לצורך פטור מבחינות לשכה; היו"ר נוה מספר על פנית יו"ר ועדת העבודה והרווח אלי אללוף אליו, בעקבות פניות של עולים שחושבים שהלשכה צריכה להקל עליהם, מזכירים גם את הפניה של השר אלקין - מחליטים על גישת בית הלל
עמוד 85: דנים בהכרה בתקופות התמחות ובעניינים של רישיון לעו"ד שקיבל הפטר מותנה (ענייני פשיטות רגל)
עמוד 86: דנים בעורכי דין שהורשעו ורוצים לחזור לעבוד במקצוע ועוד


 3 במאי 2016

עמוד 1-11: סיכום כהונת נציב תלונות ציבור. ברוריה לקנר, נציבת הציבור בשמונה השנים האחרונות,
מגיעה לסכם לוועד את שנות פעילותה. 'זה תפקיד בהתנדבות והוא כמו תיבה של תלונות ציבור', היא מסבירה. חברי הוועד מודים לה והיא מודה להם.
אחרי צאתה מהחדר יורם ברוזה טוען שהדוח של לקנר זה דוח של 113 עמודים שרק מראה שזה מוסד שלא עשה כלום במשך שנים. הוא אומר שהיא כותבת שהגיעו 49 תלונות ומתוכן היא לא טיפלה ב-43%. רועי אברהמוביץ תוהה איך יכול להיות שטיפלה ב-25 תלונות במשך שנים. מחליטים לבטל את התפקיד ולהעביר תלונות, אם יגיעו, למבקרת
עמודים 12-21: הקמת מערך טיפול בתביעות שיבוב נזקי רכוש הנגרמים לרכבים, מה שנקרא "תביעות פח". מגיעות להציג את הנושא יושבות ראש משותפות של ועדת הביטוח, אילנה סקר שמשמשת גם חברת הוועדה למינוי שופטים ואילנה לויתן. הן מספרות לוועד שהן רוצות להקים הליך שיקרא "גישבור" שזה גישור ובוררות ביחד כך שתיקים בתחום של נזקי רכוש לרכב יגיעו לפני בית המשפט להליך גישבור אצל עורכי דין ממאגר שיוקם בלשכה.
חבר הוועד מחמד אבו יונס מודאג שזה יהיה בונוס בעיקר לעורכי הדין מתחום הביטוח אבל נוה אומר שאין מה להיכנס לזה עכשיו ומציע לסכם לקדם את הרעיון. מסכמים לתמוך ולאשר במיזם, ומיפים את סקר ולויתן לקדם את המהלך מול הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים
עמוד 21: שכר טרחה של עורכי דין המתמנים על פי חוק סיוע משפטי. מאשרים להעביר הצעה למשרד המשפטים לטפל בשכר הטרחה של עורכי דין אלו, מקבילים לסנגוריה הציבורית אבל בתיקים אזרחיים, ששכר הטרחה שלהם נמוך מידי לטענתם
עמוד 23-39: עו"ד מורן מאירי פונה ללשכה ומבקש שתתמוך בעתירה שלו או תצטרף כידידת בימ"ש בהליך של תביעה מהתאחדות הכדורגל שתכיר בזכות של שחקן כדורגל לקבל ייצוג. המדובר בשחקן סרבי שרוצים להעמיד לדין כי לטענתם דחף מאמן ומאירי פנה להתאחדות שסירבה לאפשר לו לייצג את השחקן. מאירי אומר שמעולם לא נתקל בהנהגות כזו.
עמוד 39: עוד פניה לידידות של הלשכה מטעם בעז עמיר, שמבקש מהלשכה להתערב בהליך שבו בית משפט מחייב לחשוף מסמכים שמפרטים פרטים חסויים רבים
עמוד 45: פנית רפאל פילוסוף לגבי הפסקת שימוש בעורכי דין על ידי האפוטרופוס הכללי. הוועד מחליט לפנות לאפוטרופוס ולבקש הסבר מדוע האפוטרופוס הכללי טוען נגד ייצוג
עמוד 50: דיון על שמירת הקלטות בישיבות ועד בשרתי חברת התמלול. הדיון נפתח בהפסקת הקלטה. בסיומה מחליט הוועד לבטל את שמירת ההקלטות מעל 30 יום מהרגע שתמלול הפרוטוקולים אושר על ידי חברי הוועד. ההצעה עברה ברוב של 10 חברים.
עמוד 52: מינוי בוררים


 12 ביוני 2016

עמוד 2: ועדת ממונה וועדת התמחות, ענייני חזרה ללשכה של בעלי עבר פלילי בתקופות התמחות ועוד
עמוד 11-14: עו"ד שמעון כץ, יו"ר פורום נזיקין, פונה ללשכה בעקבות פנייה שקיבל מהשופט עידו רוזין מבית המשפט בבאר שבע שהציע לנסות לעשות פיילוט שבו יועברו תיקים בהיקפים קטנים שקשורים בנזיקין להערכה מוקדמת אצל עורכי דין בתשלום של 500 שקל מכל אחד מהצדדים. בלשכה מאשרים את ההשתתפות בפיילוט
עמוד 14: חוזרים לוועדת ההתמחות
עמוד 44: כללי מכרזים עבור תאגידי מים וניסיון לקבוע כללי אתיקה לעורכי דין על ידי מועצת רשות המים - דיון בעקבות פניה של עו"ד גידי פרישטיק ממשרד עורכי הדין מיתר. רשות המים טוענת שיש ניגודי עניינים בכך שעורכי דין עובדים עם עיריות במקביל לעבודה עם תאגידי המים ומבקשת למנוע את זה. הלשכה מסכמת לפנות לרשות ולפנות לשר הממונה בעניין
עמוד 63: בג"צ לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נגד שר הפנים ואחרים
עמוד 64-81: דיון בחייב מוגבל באמצעים ובחוות דעת לוועד המרכזי. מקבלים החלטה עקרונית לפיה חייב מוגבל וחייב שפשט רגל וחייב שבסטטוס של כינוס נכסים לא יוכל להתמחות


 28 ביוני 2016

עמוד 7: אפרת טרוים, יו"ר ועדת משטרה בלשכה, שלחה מכתב למפכ"ל לבקש בדיקה של יחס המשטרה לעורכת דין
עמוד 9: החלטת שב"ס להגביל כניסת עורכי דין למתקני כליאה
עמוד 9-18: מינוי בוררים
עמוד 28-30: סדרי ישיבה על הבמות ועוד נהלים בקשר לאירועי לשכה ארצית ומחוזות
30-35: דיון על פעילות גיבוש - חברי מועצה ארצית וועד מרכזי
עמוד 35: תזכיר חוק בעניין מסלול מקוצר הוצאה לפועל; פגישת אפי נוה עם השרה אילת שקד והתנגדות לפנייה של רשות האכיפה והגביה לחייבים לעבוד ישירות מולה בלי עורכי דין; מחליטים לצאת בקמפיין תוך התייעצות עם דדי סויסה, יועץ התקשורת של הלשכה ועם דוברת הלשכה, העיתונאית לשעבר נעמה כהן פרידמן
עמוד 46-64: מאשרים מאמנים למתמחים ודנים בבקשות להיתר לעבודה נוספת

 13 בספטמבר 2016

עמוד 2: עדכון לגבי עתירה לבג"צ נגד ביטוח לאומי: היו"ר נוה מעדכן שהעתירה לבג"צ התייתרה אחרי שביטוח לאומי הסכים לתת ללשכה כל מה שהיא רצתה, בהמשך לקמפיין שעלה ובו תקפה את ביטוח לאומי. הלשכה טענה במקור שביטוח לאומי פוגע בציבור עורכי הדין שמייצגים מבוטחים. נוה ישב עם מנכ"ל הביטוח הלאומי ואת ההסכמות צריך עכשיו להגיש לבית המשפט העליון. הוא מעדכן את חברי הוועד שעכשיו עוברים לטפל בחברות למימוש זכויות כמו לבנת פורן ו'זכותי'
עמוד 4: החלטת שב"ס להגביל כניסת עורכי דין למתקני כליאה*.  אפי נוה נפגש עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן ואם ההחלטה לא תשתנה, מעדכן כי יהיה דיון על עתירה לבגצ
*בעקבות יותר מ- 20 עורכי דין שטענו שמייצגים את אהוד אולמרט וכך התאפשר להם לבקר אותו בלי מגבלות
עמוד 6-36: דנים בביטוח פנסיוני לעורכי דין. מגיע אודי פרישמן, יועץ פנסיוני שעובד עם הלשכה. מספרים שפנו לכמה חברות גדולות ובסוף התקדם עם הפניקס. חבר הוועד יוסף חכם מתלונן שלא יצאו למכרז מסודר.
אפי נוה משתתף פעיל בדיון ובסופו פונה למי שרושמת את הפרוקוטול ואומר לה: תרשמי שאני לא משתתף בהצבעה. מצביעים פה אחד
עמוד 36: עו"ד אילנית אשכנזי מעדכנת לגבי מכרז לחברה לצרכנות וכרטיסי אשראי - ההתקדמות נעשית מול ישראכרט שאפי נוה ודוד יצחק מתייחסים אליה
עמוד 55-56: בוררויות
עמוד 65: משרד המשפטים פנה לקבל חוות דעת לגבי הקלות רישוי לעולים חדשים; היו"ר נוה מספר על פניות של פוליטיקאים רבים; מחליטים לאשר נייר עמדה בנושא
68-72: עו"ד איתן להמן, חבר מחוז ירושלים שמייצג את עו"ד דוד ברהום, מבקש מהלשכה להצטרף כידידת בית משפט בתביעת דיבה שהגיש נגד ברהום ניר מעוז. ברהום ייצג את דניאל מעוז, שרצח את הוריהם, ובמסגרת הייצוג הזה ניסה להסיט את האשמה מדניאל מעוז ולכוון אותה לאחיו התאום ניר. ניר טוען כי הדברים נעשו גם מחוץ לבית המשפט, דבר שאסור על פי חוק לטענתו, ולכן תובע אותו. הלשכה מסכימה להצטרף לתביעה. עו"ד טלי ליבליך תייצג את הלשכה.
עמוד 72: בקשת סיוע למתמחים רבים שתבעו את הלשכה, תביעתם נדחתה והם חויבו בהוצאות. הם מבקשים שלא לגבות מהם את ההוצאות
עמוד 74: שונות - ועדת ממונה אישור התמחות לבעלי רקע פלילי ועוד 25 באוקטובר 2016

עמוד 2: מברכים את חבר הוועד יורם ברוזה שמונה לשופט
עמוד 4: דנים בביטוח אחריות מקצועית - מדווחים שחברת מנורה זכתה במכרז*
* מנורה היא לקוחה של משרד עו"ד אטיאס-נוה של היו"ר אפי נוה, כפי שפורסם במקום הכי חם
עמוד 20: בקשה של עורך דין לפתיחת סניף נוסף
עמוד 28: פרויקט לשכה מד"א - רוצים מאגר של עורכי דין שיקבלו הפניות מד"א. כשמד"א ישלח חשבון למפונים, הוא ישלח גם לעורכי דין מהמאגר. אחד מחברי הוועד אומר שזה זילות המקצוע בעיניו ושבארה"ב יש בדיחה על עורכי דין שנצמדים לאוטובוסים. מחליטים לבצע את הרעיון ולהקים צוות שישב לגבש הסכמות עם מד"א
עמוד 37: דיון באישור עבודות נוספות, החרגה של חברת שירביט לפי כלל 5


 15 בנובמבר 2016

עמוד 1: אורי קינן פותח את הישיבה ומודיע שהוא מחליף את אפי נוה היו"ר, שמתעכב בגלל התחייבות בכנסת
עמוד 2: מדברים על הצטרפות הלשכה כידיד בימ"ש לתביעת העוזרים המשפטיים נגד הנהלת בתי המשפט (את הלשכה מייצגת עו"ד נעמי לנדאו)
עמוד 3-9: הלשכה הגישה עתירה נגד בעל חברה על הסגת גבול, קיבלה פסק דין לטובתה וכן הוצאות של 10000 שקל שהחברה והבעלים שלה צריכים לשלם. הבעלים נקלע לחובות והתאבד, משפחתו ביקשה שהלשכה תוותר על גבית ההוצאות. הלשכה החליטה לוותר על הוצאות לבעל החברה שהתאבד, אבל לא לחברה עצמה (את הלשכה ייצג עו"ד יוסי ויצמן)
עמוד 9: עו"ד נטוביץ מעדכן לגבי הצטרפות הלשכה כידיד בימ"ש של חגי אדורם נגד הכנסת, בקשר לחוק מקרקעין (את הלשכה מייצג נטוביץ)
עמוד 11: אורי קינן מעלה לדיון את נושא עו"ד ברק כהן ואת הטענה של אפי נוה שכהן איים עליו. מיד כשמסיימים את הדיון נכנס לישיבה נוה, שהתעכב בכנסת
עמוד 14: חוזרים לדיון קצר בנושא הצטרפות הלשכה כידיד בית משפט לעוזרים המשפטיים בתביעה נגד הנהלת בתי המשפט (את הלשכה מייצגת עוד נעמי לנדאו); עו"ד יצחק נטוביץ מציע לערוך קמפיין לייצוג על ידי עורכי דין בכל עסקת נדל"ן - מחליטים לצאת לקמפיין כזה.
עמוד 19: עוד נטוביץ מבקש להקים עמותת שע"מ מקרקעין ובניה - שמאים, עורכי דין ומהנדסים - כדי לטפל במחירי הדיור. מסכמים שפורום מקרקעין יבדוק וייפגש עם גורמים רלוונטיים ואם יש היתכנות, יאשרו ויוציאו לפועל
עמוד 21-25: שינוי מתווה טקס ההסמכה - דנים בנהלים שונים כמו מי יושבים בשולחן הנשיאות בטקס ועוד
עמוד 26-27: דנים בנהלי ועדות פסיכיאטריות ומסכמים על פניה לשר הבריאות ביחס אליהן. רועי כהן, חבר הוועד, אומר 'אני יוצא כי אשתי יושבת ראש ועדה כזו',  ונוה אומר לו 'לא צריך לצאת, אתה לא משתתף'
עמוד 27: ועדת התמחות

 13 בדצמבר 2016

עמוד 3: "מכבדים את אפי במזל טוב עד 120"
עמוד 3: דנים בפנית עו"ד אלן דרשוביץ' באמצעות עורכת דינו שני אילוז. דרשוביץ' הוא עורך הדין של אולמרט, יש לו רישיון זר וכדי לטפל בענייני אולמרט הוא צריך את אישור הוועד המרכזי. מאשרים פה אחד את הבקשה
עמוד 6-46: ועדת התמחות, ועדת ממונה ועניינים שונים
עמוד 13: דנים בעיכוב התמחות, אורי קינן מודיע על ניגוד עניינים כבר בתחילת הדיון. חבר הוועד ליאור שפירא מסביר כי הוא חושב שעבירות של תכנון ובניה לא צריכות להיות עבירות שמעכבות התמחות
עמוד 35: החרגה לפי כלל 5, כלומר יורשו לאמן מתמחים: ההסתדרות הרפואית וחברת מילגם. ממשיכים לדון באישור לגשת לבחינות היתר לאימון מתמחה ובבקשה לחידוש חברות בלשכה
עמוד 47-56: מזכר ועדת האתיקה לגבי גביית הוצאות ללא קבלות על ידי עורכי דין
עמוד 58-61: מינוי בוררים
עמוד 61: יניב מויאל - בקשה להתערבות הלשכה בהליך שעוסק בחיסיון בין עורך דין ללקוח כשהדבר מגיע לבית משפט והשופט נדרש לעיין במסמכים
עמוד 68: בקשה לביטול הגבלות על שכר טרחה של עורכי דין בתיקי פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - הנושא הועבר לפורום נזיקין
עמוד 70: אפי נוה מספר על ביטוח אחריות מקצועית ועל התפתחויות על רקע ההתקשרות בחוזה עם מנורה (ראו לעיל על התקשרות הלשכה עם מנורה); נוה נשאל האם אין בעיה עם כך שהלשכה ממליצה לעורכי דין על פוליסת ביטוח אחריות
מקצועית ומשיב שעשו פוליסת ביטוח אצל מנורה שתבטח את הלשכה ממקרה שיהיו טענות בעניין זה


 10 בינואר 2017

עמוד 2-16: יו"ר ועדת האתיקה מיכאל טאוסיג מספר על תופעה של עורכי דין מושעים שממשיכים לעבוד במקצוע. הוא מספר שהיו תשעה מקרים כאלו בחצי השנה האחרונה, מהם שמונה הועמדו לדין. מסכימים לפנות ליועמ"ש שיפנה למשטרה ויורה לה לאכוף את החוק במקרים כאלו וגם לקדם חקיקה בנושא
עמוד 16-17: עדכון לגבי ההחלטה להצטרף כידיד בית משפט ולתמוך בעו"ד דוד ברהום בתביעת הדיבה שהגיש נגדו ניר מעוז, אחיו של הרוצח דניאל מעוז (ראו לעיל, דיון מה-13 בספטמבר 2016)
עמוד 18: דנים בפניית נציגת הרשמים של רשות האכיפה והגביה, עו"ד מיכל שכנר, לבקש שישנו את שמם מרשמים לשופטים. מחליטים לפנות להנהלת בית המשפט לקבל תגובה ואז לדון שוב
עמוד 22-32: דנים בסוגיית חיסיון - משרד קסוטו-נוף ילווה את עו"ד שלומי וינברג בהצטרפות כידידי בית משפט לעו"ד יניב מויאל, שמייצג לקוחה שויתרה על חיסיון עו"ד-לקוח בתיק שמנהלת מול לקוח שלה, אבל לא מעוניינת שהשופט יראה את כל המסמכים בתיק
עמוד 32-52: הסכם עם ישראכרט - מפרטים אודות ההסכם כולל הפגישה עם סמנכ"לית השיווק והתנאים, ביניהם שהלשכה תקבל מענק שיווק חד פעמי של חצי מיליון שקל ועוד 250 אלף שקל למימון אתר אינטרנט. מדברים על ההטבות, שיעור שהלשכה תקבל כתוצאה מהסליקה, הכוונה לשכור משרדים וסכסוך משפטי על רקע ההסכם שהלשכה החליטה לבטל מול חברת מיי קנטינה שנחתם בקדנציה הקודמת. מדברים גם על הסכם מתהווה עם סיבוס בדומה לחברות הייטק, ועל היכולות לחבור גם ללשכת רואי החשבון ועוד איגודים ולהשיג הטבות גדולות יותר
עמודים 52-64: מתן עדיפות לתשלום שכר טרחת עורך דין בתביעות פלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), סיכום עקרוני לשינוי חוק פלת"ד
עמוד 65: דנים בסוגיות שונות ובהן ועדת ממונה והחזרה ללשכה של מי שהורשעו בפלילים

עמוד 2: מחליטים לתבוע את שרון שפורר (כותבת מלים אלו) על כתבות שפרסמה על אפי נוה והלשכה ב"המקום הכי חם בגיהנום"; מסמיכים את משרד קסוטו-נוף לטפל בכך; מעדכנים כי יגיעו לצלם אותם לסרט תדמית
עמודים 2-11: עו"ד תמי אולמן פונה לגבי שיפוץ מבנה צמוד ללשכה בחיפה לצורך שימוש לפעילות הוועד.
הוועד מאשר שיפוץ בעלות של מיליון שקלים ומחליט שאם יהיו חריגות מהתקציב הן יגיעו לדיון נוסף; אפי נוה מבקש מהמנכ"ל אורי אלפרסי לפנות לוועדת המכרזים ולטפל במכרזים ומזכיר לו גם שאפשר למנות אדריכל בלי מכרז
עמוד 11: דנים בהצעת בית המשפט בקשר לסכסוך משפטי של הלשכה עם מתמחה שלא קיבל אישור לעסוק במקצוע; מחליטים שחייב מוגבל, באופן עקרוני ומוסרי לא יחזיק כספים
עמוד 15: הצעת חוק העונשין - תקיפת עורך דין - מקדמים חקיקה שתשווה בין עורכי דין לעובדי ציבור כך שהעונש על תקיפת עורך דין יגיע ל-5 שנות מאסר. אפי נוה מספר שהיה בכנסת ונפגש עם 12 ח"כים לפחות ודיבר עם ששה מהם על הצעת החוק ויש תמיכה. אומר שהוא רוצה להשיג תמיכה מכל הקשת הפוליטית ולא רק מהקואליציה או רק מהאופוזיציה
עמודים 18-25: ועדת ממונה - אישור התמחות לבעלי רקע פלילי
עמוד 25: רכבת ישראל תוכל לאמן מתמחים - תוחרג על פי כלל 5
עמוד 26: ממשיכים בוועדת ההתמחות
עמוד 31: דנים בפיקוח על מתמחה. נוה מספר שיש חוות דעת של קסוטו-נוף שחבר ועדת התמחות לא יכול להיות חבר ועד מרכזי, שבעצם מאשרר את החלטות ועדת ההתמחות - נוה מתווכח על כך עם חבר הוועד נידאל עואודה שיושב גם בוועדת התמחות; דנים בעבירות משמעת בבחינות
עמוד 61: מינויים בלשכה - בחברה הכלכלית נכנס לדירקטוריון אברהם יוסטמן במקום אדי סודרי, ובפורום עבודה ממנים את ענבל תמר להיות סגנית נוספת
עמוד 62: המשך דיון בתכנית התייעלות של החברה הכלכלית והצגת תכנית עבודה לשנה הבאה; הצגת יו"ר הדירקטוריון משה טייב והמנכ"ל איל נגר; מספרים על תוכנת ברק החדשה שתתחרה בתוכנת נבו ותציע מחיר מאוד זול; נגר אומר כמה פעמים לחברי הוועד שב-2017 החברה הכלכלית תרוויח 3 מיליון שקל. הם מספרים שקיצצו במיליון שקלים את תקציב החברה הכלכלית ושהוסיפו שלושה תקנים; חוה מרצקי מספרת שמנכ"ל החברה הכלכלית מקבל 380 אלף שקל לשנה במונחי עלות מעביד
עמוד 83: אפי נוה אומר שהלשכה לא תגבה חובות עבר כרגע מהחברה הכלכלית
עמוד 83: מינוי בוררים


 28 בפברואר 2017

עמוד 3: מורשי חתימה לדואר
עמוד 6-27: פנית מיכל שכנר שמבקשת לשנות את שם הרשמים באכיפה לשופטי אכיפה - הלשכה מחליטה לתמוך בבקשה
עמוד 27: מינוי חברים לוועדת פרסומות
עמוד 29: מינוי חבר לוועדת אתיקה ארצית - רחלי פריי רייכמן ממשרד הרצוג-פוקס-נאמן; עוד מינויים ובהם מינוי עוד אבי ללום ליו"ר משותף בוועדת הקשר ישראל-רומניה של לשכת עורכי הדין
עמוד 30-38: קביעת הרכבי ועדות פסיכיאטריות. מגיעה עו"ד עדנה שקל, יו"ר ועדות פסיכיאטריות מחוזיות, ומספרת על חוסר האיזון שבהרכב הוועדות שבהן יש משפטן אחד ושני פסיכיאטרים - מחליטים להצטרף לעתירה בעניין ביחד עם הסיוע המשפטי
עמוד 39-41: מינוי בוררים
עמוד 41: פטור מבחינות הסמכה לבעלי ותק מחו"ל. אפי נוה אומר שבעקבות פניות רבות במקרים חריגים יתאפשר למנכ"ל אורי אלפרסי להפעיל שיקול דעת ולתת פטור מבחינות ההסמכה
עמוד 44: ממשיכים עם ועדת ההתמחות - אישורים לבחינות התמחות, חידוש חברות בלשכה, עבודות נוספות, ועדת ממונה ועוד
עמוד 67: פסק דין זוהר גרינברג נגד קרן הפנסיה של הלשכה
עמוד 68: הצעת חוק כלי ירייה. שמעון לפיד, מרכז פורום הוצאה לפועל, יוזם חקיקה שלא קשורה כלל לעורכי הדין ויעשה זאת בחינם. החקיקה תעסוק בכך שלמאבטחים יש הוצאות רבות על נשק למרות שבסוף יום עבודה הם מחזירים את הנשק למקומות העבודה שלהם, ולכן מקום העבודה צריך לשאת בהוצאות. בלשכה מסכמים שהם יצטרפו לחקיקה ואף יפנו לחברי כנסת לקדם אותה אם היא לא תעלה ללשכה כסף
עמוד 73: ליאור שפירא מעלה את האפשרות לקבל החזרים על השתלמויות וחומרי לימוד. חוה מרצקי אומרת שעדיף שלא, אפילו למען מראית עין. אפי נוה בנאום חוצב להבות על כך שזה עולם רע לצערו והוא יכול לומר שהוא לא לוקח שקל מהלשכה, אפילו לא על נסיעות שקשורות ללשכה וגם לא על ארוחות צהריים והכל על חשבונו, והוא חונה בחניונים ולא מגיש שקל הוצאות. אבל "כיוון שאנחנו חיים בעולם רע כשיש לך עיתונאים שמחפשים אותך על כל צעד ושעל"
שלומי וינברג אומר בציניות: "שקוראים להם עיתונאים"
אפי נוה ממשיך: "בעולם נורמלי הבקשה שלך הייתה לגיטימית אבל אנחנו לא בעולם נורמלי"
הבקשה נדחית
מאשרים את תקציב 2017, תקציב 2017 סופי, תקציב 2016

 14 במארס 2017

עמוד 38: תלונות על תנאים לא הולמים לעורכי דין בוועדת שחרורים, ועל החלטת שב"ס להגביל כניסת עורכי דין למתקני כליאה. מחליטים על מכתב מיצוי ואם זה לא יעזור - על עתירה
עמוד 41: ועדת התמחות, עבודות נוספות, ממצאי פיקוח ועוד
עמוד 80-87: בקשה של יו"ר ועדת ביטוח לאומי של מחוז חיפה מהלשכה להצטרף כידיד בימ"ש בפיילוט מרכז שע"ר בחיפה

תגובות

|

Send this to a friend