משרד המשפטים: על משרד רה"מ לספק תשובה בזמן לגבי מימון יאיר נתניהו

משרד ראש הממשלה אמור היה להשיב כבר לפני שבוע לשאלות המקום הכי חם לגבי מימון שכר הדירה וההוצאות של יאיר נתניהו. משרד ראש הממשלה: יש לנו בעיות כוח אדם

במשרד המשפטים אומרים כי על משרד ראש הממשלה להשיב בהקדם על פניית המקום הכי חם בגיהנום אודות מימון הוצאותיו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שאינו משלם שכר דירה בעבור מגוריו בבית השרד של ראשי ממשלת ישראל או באחד הבתים של משפחת נתניהו הזוכים למימון מלא מתקציב המדינה.

לאחרונה, החליט צוות של רשות המסים כי על הזוג נתניהו יהיה לשלם שווי שימוש בעבור ההטבה של אחזקת בתיהם על ידי המדינה, אולם בניהם של בני הזוג אינם משלמים דבר בעבור הטבה זו. חוקי המס וחוקי הדיור במדינת ישראל מכירים כיחידה כלכלית אחת קבוצה הכוללת איש או אישה, בני או בנות זוג וילדיהם הקטינים. אין ספק, אפוא, שבית ראש הממשלה מיועד לא רק למי שמכהן בתפקיד אלא גם לבן או בת הזוג, ולתשלום בעבור הוצאותיהם השוטפות יש סעיף תקציבי בתקציב המדינה, דרישת סף להוצאה כספית כלשהי שעושה ממשלת ישראל.צילום: קובי גדעון, לע"מ

עדיין מחכים לתשובות. צילום: קובי גדעון, לע"מ

ככל שאנו יודעים, אין כל סעיף תקציבי המאפשר לפטור את בניו של ראש הממשלה מתשלום שכר דירה בעבור הבית שבו הם מתגוררים השייך לציבור, ואין כל סעיף תקציבי המאפשר להם הוצאות כאלה ואחרות מכספי המדינה.

נזכיר כי דיירי הדיור הציבורי מחוייבים לשלם את החלק היחסי של מגורי ילדיהם בביתם, מרגע שבו הילדים מסיימים את שירות החובה, זאת משום שדירות הנמצאות בבעלות הציבור מיועדות לזכאים להתגורר בהן אך לא לילדיהם הבגירים. בית ראש הממשלה גם הוא בית שנמצא בבעלות הציבור, וכך גם כל בית אחר של משפחת נתניהו אשר אזרחי המדינה משלמים בעבור אחזקתם.

מסיבה זו פנה המקום הכי חם לפני יותר מחודש למשרד ראש הממשלה לפי חוק חופש המידע, בבקשה לקבל תשובות על השאלות הבאות, תוך שאנו מדגישים שאיננו מעוניינים לחשב פנימה כל הוצאה הנוגעת לביטחון או לאבטחה:

– מהי העלות התקציבית השנתית בעבור סידורי המגורים של יאיר נתניהו?

– מהי העלות התקציבית בעבור הכלכלה האישית שלו (מזון, חשבונות שונים, ביגוד ועוד)?

– האם נעשה חישוב שכזה במשרד ראש הממשלה, ובאם לא נעשה – מדוע?

– באם יש ליאיר נתניהו תקציב הוצאות אישי לכלכלה על חשבון המדינה – על איזה סכום עומד תקציב זה?

– על איזה סכום עומד שכר הדירה של יאיר נתניהו בבית ראש הממשלה מאז שחרורו מהצבא, והאם מדובר בסכום קבוע?

– האם יאיר נתניהו משלם שכר דירה בעבור מגוריו בבית ראש הממשלה (לרבות הבתים הפרטיים המתוחזקים על ידי המדינה)?

– מיהו הגורם המוסמך לכך בחוק המאשר את תנאי המגורים, היקף עלותם וההוצאות של יאיר נתניהו, ככל שישנן הוצאות כאלה (לרבות מגורים וכלכלה שוטפת)?

– ככל שיש גורם שקבע את תקציבו ותנאי המגורים של יאיר נתניהו, נבקש את הוראותיו

במשרד ראש הממשלה לא השיבו על השאלות, ובדוברות המשרד אמרו בתגובה "בימים אלה מתבצעים שינויים באיוש כוח האדם באגף חופש המידע, ועל כן חלים עיכובים. הפניות נקלטות והן יטופלו בהתאם".

צילום: ויקיפדיה

החוק מחייב לעמוד בזמנים. משרד המשפטים צילום: ויקיפדיה

לאחר שפנינו בתלונה רשמית ליחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, האחראית לחופש המידע בכל זרועות הממשלה, נמסר ממשרד המשפטים "התלונה תתברר מול המשרד הנילון ותוצאותיה יועברו לפונה ויתפרסמו. מבלי להתייחס לתלונה הנדונה, הוראות החוק מטילות חובה על הרשות לעמוד בזמנים שקבועים בחוק גם במקרים בהם יש שינויים בכוח האדם".

ראוי לציין בהקשר זה שהערב (ראשון), יותר משבוע אחרי המועד האחרון לקבלת תשובה לשאלות אודות מימונו של יאיר נתניהו, התקבלה במקום הכי חם הודעת מייל מטעם ראש לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה שבה נכתב "אנו מתנצלים, אך עקב בעיות כ"א ביחידה, חל עיכוב בקליטה ובטיפול בבקשות. בקשתך תיענה, ככל הנדרש, בהקדם האפשרי".

כעת, כשמשרד המשפטים הבהיר למשרד ראש הממשלה כי סיבת העיכוב שהציג אינה סיבה מתקבלת על הדעת, המקום הכי חם בגיהנום תובע ממשרד רה"מ לספק תשובות לשאלות שהצגנו.

תגובות

|
X
X

Send this to a friend