המקום הכי חם עתר נגד משרד רה"מ: עליכם לחשוף את הוצאות יאיר נתניהו

משרד רה"מ אמור היה להשיב לשאלות אודות תקציב ההוצאות של יאיר נתניהו ועלות שכר הדירה שלו לפני כחודש. "אין מחלוקת כי המידע המדובר הוא מידע ציבורי", נכתב בעתירה

המקום הכי חם בגיהנום עתר לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משרד ראש הממשלה ונגד יאיר נתניהו, בבקשה להוצאת צו שיחייב את משרד ראש הממשלה לחשוף את תקציב ההוצאות של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, ואת עלות מגוריו במעון הרשמי של ראש הממשלה בירושלים ובבתים אחרים שאת עלות החזקתם מממן הציבור.

בעתירה, שהוגשה על ידי עו"ד יהונתן קלינגר, נכתב כי "אין מחלוקת כי המידע המדובר הוא מידע ציבורי; מידע לגבי הוצאות שהוציאה ממשלת ישראל וסעיפי התקציב הוא מידע כזה. לא מדובר על סודותיו המסחריים של המשיב (יאיר נתניהו – חה"ז), על חייו האינטימיים או על סוגי ההתקשרויות של הממשלה בשביל לממן את הוצאותיו, אלא אך בגובה התקצוב לו זוכה המשיב מהקופה הציבורית. לכן, אין כאן פגיעה בפרטיותו של המשיב. אין מחלוקת כי במדינה מתוקנת לא היה מקום להגיש עתירה זו, וכי אי מענה לבקשת חופש מידע כלל הוא דבר בלתי תקין לכשעצמו".

צילום: אבי אוחיון, לע"מ

בנימין ויאיר נתניהו, או כמו שאנחנו קוראים להם: המשיבים. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

לפני כחודשיים, לאחר שנחשפו קלטות יאיר נתניהו בחדשות 2 ובמקום הכי חם, פנינו למשרד ראש הממשלה לפי חוק חופש המידע בבקשה לקבל תשובה לכמה שאלות ובהן מהו תקציב ההוצאות של יאיר נתניהו, האם הוא משלם שכר דירה בעבור המגורים במעון ראש הממשלה או בבתים אחרים במימון הציבור, ומי הגורם שאישר את התקציב הזה. הדגשנו כי איננו מעוניינים לקבל תשובות כלשהן הנוגעות לביטחונו או לאבטחתו של יאיר נתניהו, שכן לגבי נושאים אלה מכריעה ועדת שרים והמקור התקציבי והסמכות להשתמש בה ברורים לגמרי. חשוב לציין שעל פי חוק אין למדינה סמכות להוציא כספים בלי שיהיו מתוקצבים בצורה כזו או אחרת ובלי הסמכה בחוק להוציא כספים אלה.משרד ראש הממשלה לא השיב לשאלות, למרות שהוא מחויב לכך לפי חוק חופש המידע. לפי החוק, חובה להשיב לבקשה עם תשובות בתוך 30 יום מרגע שהוגשה, ויכול המשרד לבקש ארכה נוספת עד 70 יום. אף בקשה לארכה לא הגיעה אלינו, וכשפנינו שוב למשרד ראש הממשלה בתום 30 הימים שבהם אמורים היו לענות לנו, נאמר לנו כי התשובה לא התקבלה בגלל בעיות כוח אדם.

בדיקה במשרד המשפטים, המשרד שממונה על ביצוע חוק חופש המידע בכל זרועות הממשלה ובהן משרד ראש הממשלה, העלתה כי אין בחוק אפשרות לא לתת תשובה בשל נימוקי כוח אדם, וגורמים במשרד ראש הממשלה כמו גם במשרד המשפטים הדגישו בפנינו כי אין כל בעיית כוח אדם ביחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה. במילים פשוטות, משרד ראש הממשלה שיקר כדי לא לחשוף את תקציב ההוצאות של יאיר נתניהו.

ילדיהם של דיירי עמידר משלמים שכר דירה

לפי החוק, משפחה בישראל מורכבת מבגירים נשואים או כאלה שיש ביניהם הסכמי ממון ושותפות שהמדינה מכירה בהם, וילדיהם הקטינים עד גיל 18. לפי התקנות של חברות הדיור הציבורי, מכירים בילדיהם של בני הזוג או של ההורים היחידנים כחלק אינטגרלי מהתא המשפחתי עד שחרורם של הילדים מהשירות הסדיר בצבא.

מרגע שבו הבן או הבת שוחררו מהשירות, צריכים הוריהם לשלם תוספת לשכר הדירה שהם משלמים בעבור דירותיהם בעמידר או בחברות אחרות אם ילדיהם גרים עמם בבית, והכנסתם של הילדים תחושב כהכנסה של המשפחה כולה. קצין או קצינה בקבע היוצאים הביתה אחת לשבוע למשל, ומקבלים שכר בעבור שירותם, עלולים להביא ל"הקפצת" שכר הדירה של הוריהם דיירי הדיור הציבורי ובמקרים מסוימים אף לאובדן זכאותם לדירה כזו. זו דרכה של המדינה להבהיר להורים כי הזכות להתגורר בבית שבעלות רוב המימון שלו נושא הציבור היא זכות שלהם, ואינה זכות של ילדיהם הבגירים.

גם ראש הממשלה מתגורר בדירה בבעלות הציבור. החלטת שכר שרים וסגני שרים משנת 1982, המגדירה בין השאר את תנאי ההעסקה של ראש הממשלה קובעת כי "המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים; מעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה". ועדת הכספים של הכנסת מאשרת, לפי כללים אלה, הוצאות שונות לראשי ממשלת ישראל ובנות זוגם ובהן גם הוצאות ביגוד, הוצאות כיבוד ועוד. יחד עם זה, מעולם לא קרה לפני כן שאנשים מבוגרים אחרים, שאינם ראש הממשלה או רעייתו, התגוררו במעון הרשמי של ראש הממשלה או בבתים שהמדינה מממנת בעבורו. בנים ובנות של ראשי ממשלה קודמים לא התגוררו במעון הרשמי, וגם לא זכו למימון כלשהו על חשבון משלם המסים. המעון הרשמי מיועד למגורי ראש הממשלה לפי החלטת שכר שרים וסגני שרים, ולא לאזרחים אחרים מהשורה המקורבים לראש הממשלה ולרעייתו.

צילום: קובי גדעון, לע"מ

משפחת נתניהו. צילום: קובי גדעון, לע"מ

דו"ח מבקר המדינה על הוצאות בית ראש הממשלה קבע כי "על הוצאות מעונות ראש הממשלה חולשות 'נורמות-על' שעניינן התנהלות ציבורית ראויה, מידתיות, סבירות, חיסכון ויעילות בשימוש של נבחרי ציבור בכספי הציבור. זאת, בין שלגבי הוצאה מסוימת נקבע הסדר מפורש ובין שהיא נעשית על בסיס הסדר כללי, ואף בהיעדר הסדר. לגבי הוצאות אלה יש לפעול בשקיפות וברגישות ציבורית שיבטיחו את אמון הציבור בנבחריו".

קשה לומר שמגוריו של בגיר במעון הרשמי של ראש הממשלה, המשתמש בכספי משלם המסים במקום לשלם את עלות מגוריו כפי שעושים רבים מבני גילו, או לגור בבית הממומן על ידי הוריו כמו שעושים שאר בני גילו, עולה בקנה אחד עם "נורמות-על" או עם "רגישות ציבורית". בלתי אפשרי לומר שבהסתרת חשבון ההוצאות של יאיר נתניהו שמשולם מכספי משלמי המסים יש שקיפות כלשהי, או שבשקרים של משרד ראש הממשלה יש הגברה של אמון הציבור.

משרד ראש הממשלה ויאיר נתניהו ימסרו תגובה לעתירת המקום הכי חם לגבי מימונו של בן ראש הממשלה, בתוך 30 ימים.

תגובות

|

Send this to a friend