הנוער העובד והלומד: לא העלמנו כספים של בני המושבים, הם תוקצבו בעודף לאורך שנים

בתגובה מפורטת ראשונה טוענים ראשי תנועת הנוער כנגד בני המושבים המבקשים להיפרד מהם: הם אינם תנועת נוער עצמאית מוכרת אלא חטיבה בתנועה, שנהנתה מתקצוב עודף של כשישה מליון שקלים. בני המושבים: הנוע"ל לא העבירה לנו תקציבים מגופי מדינה

בתנועת הנוער העובד והלומד ביקשו להגיב לראשונה באופן מפורט על טענות חטיבת בני המושבים ולהתייחס לדו"ח שהוכן בעבור תנועה זו על ידי משרד עורכי דין, שלפיו העלימה הנוער העובד והלומד כ-30 מליון שקלים שאמורים היו להגיע לחטיבת בני המושבים לאורך שנים. לטענת ראשי הנוער העובד, לא רק שלא נעלמו כספים שהגיעו לחטיבה אלא להפך - היא תוקצבה בעודף. בתנועת בני המושבים ממשיכים לטעון מנגד שהם לא קיבלו תקציבים שהגיעו להם במהלך השנים האחרונות באופן שיטתי.

לפני כשבועיים פורסם כאן לראשונה הדו"ח שהכינו בעבור תנועת המושבים עורכי הדין אורי קידר והילה עובד בנאי, ממשרד כבירי נבו קידר בלום ושות'. הדו"ח הגיע בהמשך למכתב דרישה להעברת מסמכים ששלחו, ובו נטען כי הנוע"ל ותנועת הבוגרים שלו, דרור ישראל, מתעלמים מהדרישה להציג מסמכים, ביניהם דו"חות כספיים, מאזנים ומספרי חניכים, במשך יותר משנה וחצי. תגובת הנוער העובד והלומד להודעה על פיצול התנועות ולפניית עורכי הדין הייתה שליחה של מכתבי זימון לשימוע לפני פיטורין לכ-20 עובדים, כולם עובדי חטיבת בני המושבים בנוע"ל.

בדיון בוועדת החינוך בכנסת שהתקיים בחודש שעבר (22.10) הציע יו"ר הועדה, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) לתנועת הנוער העובד והלומד ולבני המושבים להיעזר בשירותי גישור על מנת למנוע את התנתקות תנועת בני המושבים. עם זאת, נראה שהקרע בלתי ניתן לאיחוי: בכל אחד מן הנושאים הנידונים, שני הנושאים הצדדים שוללים האחד את טענות השני לחלוטין.

צילום: מתן רצבי

בני המושבים | צילום: מתן רצבי

ראשי הנוע"ל טוענים כי חטיבת בני המושבים אינה תנועת נוער עצמאית מוכרת ולכן אין לה מעמד שמאפשר להיפרד ולהפוך לעצמאית. הם מוסיפים שהדיון הוסתר מהם, וכי לא היה נציג מטעמם שיסתור את הטענות. לטענתם, הסיבה היחידה לרצון הפתאומי להתפצל היא שאיפותיו הפוליטיות של מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור. לפי הנוע"ל יש קשר בין הודעתו על הצטרפותו למפלגת "כולנו" בראשות משה כחלון, והבטחתו של כחלון למנותו לתפקיד שר החקלאות בממשלה הבאה. מנגד, טוענים בתנועת בני המושבים ש"תנועת הנוע"ל יודעת היטב כי החלטת תנועת המושבים להתנתק ממנה באה אחרי שנים רבות של התנהלות לא שקופה וקשיים התנהלותיים וארגונים רבים", וכן מציינים שהם הוזמנו לדיון מראש וכן נכחו בו נציגים מטעמם.

לפי הנוע"ל, כספי משרד הביטחון מועברים אליהם בהתאם לתקנת תנועות הנוער. לטענתם בני המושבים תוקצבו על פי הגודל היחסי שלהם בתנועה, שהוא 26 אחוזים. לפי הנוע"ל מדובר בתקצוב עודף, ובשנת 2018 "קיבלה חטיבת בני המושבים כ- 8.2 מיליון שקלים בזמן שהמגיע לה על פי גודלה היה 7.5 מליון שקלים, ולאורך השנים מדובר בתקצוב עודף מצטבר של כמעט 6 מליון שקלים". בתנועת בני המושבים טוענים מנגד שהמספרים האלו רחוקים מהתקציבים שהם קיבלו, שעומדים על 3.5 מליון שקלים בלבד. בנוע"ל טוענים שבני המושבים מכפילים את מספר החניכים הקיים, ועל כך מגיבים בני המושבים שמעולם לא קיבלו נתונים על מספר החניכים שנספרו על ידי משרד החינוך. "אנו יודעים כי הנוע"ל דיווחה במקומות שונים על מספרי חניכים שונים, לרבות כאן כ-100,000 חניכים, כנראה שזה תלוי איך ולאיזה צורך סופרים".

סוגיית התקצוב לש"ש, שנות שירות, היא אחת המהותיות בסכסוך. לפי הנוע"ל לבני המושבים ניתן תקצוב ל-200 תקנים, שלא אויישו בפועל, וכן לטענתם בשנה שעברה לא מומש תקציב של כמיליון שקלים. בני המושבים טוענים מנגד שהנוע"ל הגבילה את המכסה שלהם ל-200 בלבד, ומרגע שנקבעה תקרה נמוכה כל כך, הם הפחיתו את מאמצי הגיוס. לפי בני המושבים, "הנוע"ל מסרבת עד היום לחשוף בפנינו את היקף התקצוב שהיא מקבלת בגין פעילות הש"ש שהיא מקבלת לעניין, כל ניסיונותינו בעניין זה העלו חרס".

בנוע"ל טוענים שתקצוב ניתן בעקבות גדילה בפעילות, וש"חלקה של חטיבת בני המושבים לא השתנה בביצוע של סעיפי פעילות אלה (ואפילו קטן)". לעומתם טוענים בני המושבים שלאחרונה ניסו ליזום תכנית לבעלי צרכים מיוחדים שאמורה לקבל תקציב מיוחד. "למותר לציין כי הנוע"ל לא אפשרה לנו להגיש תכנית זו ולקבל תמיכה ממשרד החינוך... ולא נוסיף עוד". כמו כן, הם מוסיפים כי הסכום שהוקצב להם "לא השתנה בעשור האחרון באגורה אחת למרות הצמיחה המשמעותית בתמיכות המתקבלות מהמדינה ומגורמים הנוספים. זוהי שערוריה שעוד ידובר בה".

מחלוקת דומה נמצאת גם בנושא התקציב המתקבל מקק"ל. בנוע"ל טוענים שלא היו הוצאות על פעילויות קק"ל בתנועת בני המושבים, וכן ש"חטיבת בני המושבים זכתה השנה להעמדת יער חדש ואיתו תקציב בסך של 1.4 מיליון שקלים אשר התקבל מקק"ל". בתנועת בני המושבים טוענים מנגד ש"הפרויקט של הקמת היער החדש נעשה על ידי איש צוות מבני המושבים בשיתוף פעולה פורה עם קק"ל, הניסיון של תנועת הנוער העובד והלומד לקשור בין פרויקט כללי של קק"ל שבא לתת מענה לצרכי תנועות הנוער לבין התקצוב המדובר הוא מגוחך". תקציב נוסף ומהותי שנידון הוא תקציב מההסתדרות. לפי הנוע"ל, הוא מיועד לפעילות בנושא הגנה על זכויות בני נוער בעבודה, נושא שבני המושבים בחרו שלא לפעול בעניינו כלל. מנגד טוענים בני המושבים שמעולם לא הוצעה להם תכנית כזו.

בעניין טענת בני המושבים על היעדר שקיפות, טוענים בנוע"ל ש"ספריה של העמותה פתוחים ושקופים כמתחייב מחוק העמותות", וש"בכל תחילת שנה מתקיימת ישיבה עם צוות הגזברות וכל והתקציב מוסכם שם עם כל חטיבה בנפרד". בתנועת בני המושבים טוענים מנגד: "מעולם לא העלנו טענה בגין אי שקיפות של הנוע"ל מול גורמי החוק והרגולציה. טענתנו מתמקדת בחוסר שקיפות מובהק בינם לבינינו בתוך העמותה. נוסיף על כך כי בצוות הגזברות של התנועה אין נציג של בני המושבים ואיננו חלק מקבלת ההחלטות על חלוקת התקציבים בעמותה".

באשר לטענותיהם של תנועת בני המושבים בדבר חבלה בעבודתם השוטפת, טוענים בנוע"ל ש"לא נעצרו תשלומים לספקים ולא נפגעו כל אמצעים אישיים של העובדים [...] לא היו ניתוקי טלפונים. בצד זאת אין בכוונת העמותה להעמיד כספים לטובת פעולות המכוונות כנגדה". בנוסף, על פי הנוע"ל, במהלך ארבע השנים האחרונות היו 80 פגישות במהלכן ניסו לגשר על הבעיות בין התנועות. על כך מגיבה מנכ"לית בני המושבים: "אכן התקיימו עשרות פגישות במשך כמעט 5 שנות עבודתי, אך בעוד אנו טוענים לגבי תוכנן הנוע"ל מתמקד במספרן, וחבל".

בתגובה של הנוע"ל הם מדגישים שמכתב הדרישה ממשרד עו"ד ששכרו בני המושבים נשלח רק בחודש אוקטובר, ונשלח אל התקשורת לפני שהתקבל אצלם, "כחלק מהמהלך הנוכחי. התקופה של שנה וחצי שאותה הם מציינים במכתב, היא רמיזה לתהליך הידברות שהתקיים לפני למעלה משנה, אשר אותו תנועת המושבים פוצצה".

גם המסע למחנות ההשמדה בפולין הוא אחד ממוקדי הסכסוך: תנועת בני המושבים מבקשת לצאת באופן נפרד מהנוע"ל, וטוענת שהמסע שלהם אושר אך סוכל על ידי פסח האוספטר, לאחר שנפגש עם גורם במשרד החינוך. מהנהלת הנוע"ל טוענים שהמסע לפולין "פתוח בפניהם גם עתה. ניסיון של גורמים בלתי מוסמכים להוציא מסע ללא אישורים ממשרד החינוך נעצר".

בנושא "דרור ישראל", טוענים בני המושבים: "הניסיון להפריד בין דרור ישראל לבין הנוע"ל היא בבחינת היתממות וטמינת הראש בחול, תנועת דרור ישראל מכתיבה במידה לא מבוטלת את פעילות הנוע"ל ומשפיעה עליה, גוררת אותה לפעילות מפלגתית ומנחילה בה ערכים שאינם תואמים את תפיסתנו. כל הנהלת הנוע"ל חברה בדרור ישראל". מנגד, הנהלת הנוע"ל טוענת שאין קשר בין דרור ישראל לבין הנידון מול בני המושבים.

תגובות

|
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail

Send this to a friend