יש תקווה: שנת שיא בהעסקה ישירה

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שקמה בשנת 2010, בדקה את ההתפתחות בתחום בשבע השנים האחרונות. כמעט 5,000 בני אדם עברו בשנה האחרונה מעובדי קבלן להעסקה ישירה – מספר שיא בשנים האחרונות.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, שקמה בשנת 2010, בדקה את ההתפתחות בתחום בשבע השנים האחרונות. כמעט 5,000 בני אדם עברו בשנה האחרונה מעובדי קבלן להעסקה ישירה – מספר שיא בשנים האחרונות.

הקואליציה ערכה מיפוי של כל הגורמים שהקדישו מאמצים בקידום הנושא בשנים האחרונות. עימדו על הלבבות וראו את השותפים והשותפות בכל מהלך.

תגובות

|
X
X

Send this to a friend