מדוע ממשיכה ממשלת ישראל, באמצעות הצבא, להחזיק במידע על אזרחים?