למי מחלקת לשכת עורכי הדין בוררויות של מאות מיליונים

תורמים ופעילים של אפי נוה וחברי ועדות בלשכה קיבלו בוררויות של מיליוני שקלים

איור: עובדיה בנישו

עו"ד אפי נוה, יו"ר לשכת עורכי הדין: יש פה מינוי בוררים... מדובר בסכסוך בתחום אזרחי-מסחרי, תכנון ובניה

עו"ד שלומי וינברג, חבר הוועד המרכזי: מה הסכום?

נוה: סכום המחלוקת תביעה כספית בהיקף מוערך של עד 6 מיליון שקל. הבוררים המוצעים מהתחום הזה עו"ד שחר בן עמי, עו"ד אמיר עמר ועו"ד ארז אהרוני.

עו"ד ליאור שפירא, חבר הועד המרכזי: אמיר עמר.

וינברג: אני בעד עמר גם.

נוה: מקובל על כולם? הוסכם פה אחד אמיר עמר. 

כך, בדיון שנמשך פחות מדקה ושתופס לא יותר מ-10 שורות בפרוטוקול של ישיבת הוועד המרכזי בלשכת עורכי הדין מה-3 במאי 2016, זכה עו"ד אמיר עמר באחת מהבוררויות הגדולות שהגיעו ללשכה מאז מינויו של אפי נוה לתפקיד יושב הראש. בוררים הפועלים בתחום מעריכים כי שכר הטרחה בבוררות שכזו יכול להגיע למאות אלפי שקלים, בהתאם למורכבות הבוררות, למשך הזמן שהיא נמשכת, למספר הפגישות ולגורמים נוספים.

לפחות 1300 עורכי הדין נרשמו במאגר הבוררים של לשכת עורכי הדין. כל אחת וכל אחד מהם היו שמחים לקבל בוררות בהיקף כזה – אז איך קרה שדווקא עמר זכה בה? הפרוטוקול, המציג את תמלול הישיבה, אינו מזכיר נימוקים מקצועיים.

עורך הדין אמיר עמר, מבעלי משרד עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות', פעיל מאד בלשכת עורכי הדין ונחשב מקורב לאפי נוה. משרדו תרם כ-30 אלף שקלים לסיעתם של דורון ברזילי ואפי נוה כשאלו התמודדו ביחד בשנת 2011 לראשות לשכת עורכי הדין ולראשות ועד המחוז.

כאשר נוה כיהן בתפקיד יו"ר הלשכה ויו"ר המחוז מונו אמיר עמר ושותפו למשרד רם ז'אן, לשורה של תפקידים בלשכה. עמר מונה לתפקיד יו"ר הועדה המייעצת למינוי שופטים במחוז תל אביב וליו"ר דירקטוריון משותף של החברה לצרכנות של הלשכה. ז'אן מונה ליו"ר ועדת הליטיגציה של הלשכה והוא גם חבר בוועדת האתיקה של מחוז תל אביב.

בשונה מכל איגוד מקצועי אחר, לשכת עורכי הדין מעוגנת בחוק ועורכי הדין שרוצים לעבוד במקצוע חייבים לשלם לה דמי חבר -  אולם אין אף גוף שמפקח עליה. היא לא מחויבת לפרסם נתונים שגופים ציבוריים נדרשים לפרסם, כמו דו"ח שנתי, תקציב או נהלים. למרות שאין עליה חובה כזאת, עד שנת 2014 הקפידו ראשי הלשכה לפרסם מידי שנה דו"ח שכלל את תקציב הלשכה ואת סיכום פעילויותיה באותה שנה ופרטים (גם אם חלקיים) אודות פעילות הלשכה בתחום הבוררות. מאז שנבחר נוה לתפקיד יושב ראש הלשכה בשנת 2015 – היא הפסיקה לפרסם את הדוחות האלו. השנה, לאחר הפסקה בת שנתיים, חזרה הלשכה לפרסם את תקציבה.

גם את רשימת התורמים למסעות הבחירות של המתמודדים לראשות לשכת עורכי הדין אין הלשכה או המתמודדים חייבים לחשוף, למרות ביקורת שמתח מבקר המדינה בנושא. אנו יודעים כי המשרד עמר רייטר ז'אן תרם עשרות אלפי שקלים לנוה בשנת 2011, אולם עורכי הדין עמר וז'אן, שמשרדם זכה בבוררות השווה מאות אלפי שקלים, סירבו לענות לשאלה האם תרמו לנוה גם במסע הבחירות של שנת 2015 או להגיב לשאלות אחרות, למרות פניות חוזרות ונשנות.

ביקשנו מנוה לחשוף גם את רשימת בעלי התפקידים בלשכת עורכי הדין על כל מחוזותיה ועדותיה וחברות הבנות שלה וגופים קשורים אחרים וכן בוררים שמונו על ידה אשר תרמו לקמפיין שלו - אך הוא סרב למסור גם את הנתונים האלו.

בוררים את הבוררים

העוסקים בתחום מעריכים כי מדי שנה עוברות בוררויות בהיקף של מאות מיליוני שקלים דרך לשכת עורכי הדין. הערכות אלו מבוססות גם על נתונים שפורסמו בדוחות השנתיים של הלשכה עד למינויו של נוה לתפקיד יושב הראש. הלשכה לא מרוויחה מהבוררויות האלו דבר, אלא רק פועלת כמתווכת בין הצדדים שנקלעו לסכסוך וקבעו ביניהם כי הוא יוסדר בבוררות, לבין הבורר שהיא ממנה בעבור צדדים אלו – הבורר יכול להיות ראש הלשכה או ראש ועד הלשכה באחד המחוזות או חבר בוועד המרכזי או כל מועמד אחר: הכוח הכלכלי שבידי הלשכה כתוצאה מיכולתה למנות בוררים הוא יקר מפז.

מבדיקת הנתונים מהדוחות השנתיים שפרסמה הלשכה עד שנת 2014 עולה כי בעשור האחרון מספר הבוררויות הממוצע שהגיע לוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין נע סביב 30-40 מידי שנה ואילו מספר הבוררויות הממוצע שהגיע לראש לשכת עורכי הדין מידי שנה נע סביב 60-80 בוררויות.

באותם דוחות נהגו להציג גם את התפלגות הסכומים שהיו בבוררות – בשנת 2014 למשל היו 23 בוררויות שהיקפן מעל למיליון שקלים, עוד 12 בוררויות בהיקף של בין חצי מיליון שקלים למיליון שקלים, 60 בוררויות בהיקף שבין 100,000 שקלים ועד חצי מליון שקלים והשאר היו בוררויות של עד 100 אלף שקלים. גם בדוחות אלה אין תשובה לשאלה מרכזית: איך מחליטים מי ימונה לבורר? או במילים אחרות: מי מחלק את השמנת בין החתולים?

בשנת 2009, בעקבות ביקורת שנמתחה על הדרך שבה מינתה הלשכה בוררים, הקימה הלשכה, אז בראשות יורי גיא רון גוף ושמו המוסד לבוררות. המוסד לבוררות פעל לגיבוש נהלים מסודרים למינוי בוררים, ריכז את הבוררויות שהגיעו ללשכה והעביר המלצות למינוי בוררים לראש הלשכה או לוועד הארצי או המחוזי כפי שהתבקש על ידי הצדדים לבוררות. הוא גם פיקח על בוררויות מתנהלות ועשה פעולות הדרושות לבוררויות השונות. באותו הזמן הקימה הלשכה גם מאגר בוררים ייעודי שהמוסד לבוררות דאג שעמדו בקריטריונים הדרושים לרישום במאגר. כ-1300 עורכי דין שרצו להיות בוררים נרשמו למאגר בלשכה.

אחד המהלכים הראשונים שעשה נוה עם מינויו לתפקיד ראש לשכת עורכי הדין היה לבטל את המוסד לבוררות. הטיעון המרכזי של נוה בישיבת הועד בה עלה העניין לדיון והצבעה היה כי המוסד לבוררות עולה ללשכה כ-400 אלף שקלים מידי שנה וכי אפשר לבצע בקלות את המשימות עליהן מופקד המוסד הזה גם בלעדיו.

"אנחנו צריכים עובדת שתסכם לנו על מה הבוררות כדי שאני אדע למנות בורר?", מעלה נוה שאלה רטורית בדיון אודות ביטול המוסד ב-10 בספטמבר 2015,  ומיד עונה עליה "תודה רבה. אני יודע לקרוא לבד ולראות במה מדובר שם ולמנות בהתאם". הצעתו של נוה לבטל את המוסד לבוררות התקבלה פה אחד.

 איש מחברי הוועד המרכזי לא העלה את השאלה לפי אילו קריטריונים ייבחרו הבוררים, ששכר הטרחה שלהם יכול להגיע למאות אלפי שקלים. בנובמבר אשתקד פנתה התנועה לחופש המידע בבקשה לקבל את רשימת הבוררים שמונו על ידי לשכת עורכי הדין בארבע השנים האחרונות על פי חוק חופש מידע.תשובת הלשכה לא איחרה לבוא, אולם הדהימה את חברי התנועה:

"לאחר בחינת הבקשה והמידע המצוי בידי הלשכה נבהיר כי הלשכה אינה מנהלת תיעוד ורישום של בוררים הממונים על ידה הואיל ואינה מחויבת בכך... ניסיון להתחקות אחר כל ההחלטות והמינויים ועיבוד הנתונים בשנים אלו תחייב את הלשכה בהקצאת משאבים בלתי סבירה. הלשכה ציינה כי המוסד לבוררות של הלשכה נסגר ואינו פעיל יותר מסוף שנת 2015 …..וגם מטעם זה לא ניתן לאתר מידע מהסוג המבוקש הנוגע לפעילותו".

בעברית פשוטה? אנחנו לא יודעים מי הבוררים, או שאנחנו לא רוצים לדעת. באשר לבקשת התנועה לחופש המידע לקבל את הנהלים למינוי בוררים הפנתה הלשכה לקישור אינטרנטי שמוביל לאוגדן המוסד לבוררות. בראש העמוד שבו מופיע המידע אליו הפנתה הלשכה נכתב כי כל המופיע באותו עמוד כבר אינו תקף שכן המוסד לבוררות בוטל.

בדיקת הפרוטוקולים של הוועד המרכזי בלשכת עורכי הדין שנחשפו במקום הכי חם בגיהנום לאחרונה מגלה כי מתוך 36 בוררים שמונו על ידי הוועד מאז שאפי נוה נבחר לתפקיד יושב הראש, 13 הם חברים או יושבי ראש בוועדות שונות של הלשכה. שלושה מהם הם גם פעילים פוליטיים ושניים תרמו למסעות הבחירות של נוה.

יודגש שוב כי רשימת הבוררויות הזו חלקית בלבד, שכן את רוב רובם של הבוררים ממנה אפי נוה עצמו - ואת רשימת המינויים שעשה הוא מסרב למסור.

צילום מסך מתוך פרוטוקול ישיבות הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין

"פה אחד" - צילום מסך מתוך פרוטוקול ישיבת הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין

"אני מכיר אותו אישית"

אפי נוה: יש פה בוררות... סכום הבוררות טרם ידוע זה הסכם שיתוף פעולה בין צדדים. יש פה שלושה בוררים מוצעים: דרור זמיר, גלעד ברמן וקובי בן איון.

רועי אברהמוביץ: אין סכום?

אפי נוה: לא ידוע

אורי קינן: אני בעד דרור זמיר

אפי נוה: דרור זמיר מקובל?

אורי קינן: אני מכיר אותו אישית

רועי אברהמוביץ: שהוא טוב. אם אורי ממליץ אז אנחנו מקבלים את ההמלצה שלו.

אפי נוה: בסדר מינינו את דרור זמיר

הצבעה: פה אחד

הבוררות הזו לא הייתה הבוררות היחידה שזמיר קיבל. הוא קיבל בוררות נוספת גם מיושב ראש ועד מחוז תל אביב ינון היימן. למה דווקא זמיר? גם הפעם לא נרשם בפרוטוקול נימוק מקצועי לבחירה. קינן, ממלא מקום יושב ראש הלשכה ואחד האנשים המקורבים לנוה מסביר בישיבה שהוא "מכיר אותו אישית".

זמיר והמשרד בו הוא עובד, משרד לויתן שרון, נהנים משכר הטרחה של הבוררות שאליה מתמנה זמיר, והם מוכרים היטב לאפי נוה יושב ראש הלשכה. הם תרמו לנוה בשני מסעות הבחירות האחרונים בהם התמודד, והם מרבים להרצות באירועים של הלשכה.

מייסדת המשרד, עו"ד רחל לויתן, אומרת כי כלל לא ידעה שזמיר קיבל בוררות מהלשכה. היא הוסיפה כי היא תורמת זה שנים לכל מי שמתמודד בבחירות בלשכת עורכי הדין משום שהיא חושבת שהלשכה היא גוף חשוב. רשימת התורמים למסע הבחירות המשותף של ברזילי ונוה בשנת 2011 הודלפה בעבר לעיתונות וברשימה הופיעה לויתן כמי שתרמה להם ארבעים אלף שקלים. לויתן אישרה בשיחה עם המקום הכי חם בגיהנום שתרמה לרשימה המשותפת של נוה וברזילי ב-2011 והוסיפה כי תרמה גם לנוה וגם לברזילי ב-2015, כשהתמודדו בנפרד. היא הוסיפה כי תבדוק את הסכומים אותם תרמה בהתמודדות האחרונה, אולם פניות נוספות אליה לא נענו.

שותפה למשרד של לויתן, עו"ד דרור זמיר סירב לענות לשאלה לגבי מספר הבוררויות שהגיעו לידיו מהוועד המרכזי בלשכת עורכי הדין או מיושב ראש הלשכה אפי נוה, ולגבי היקפן הכספי הכולל. הוא הסכים לומר רק כי מונה לשמש בורר בשני תיקים על ידי יו"ר ועד מחוז תל אביב.

"הוסכם פה אחד"

אפי נוה: התיק הבא... סכסוך של בין 100-200 אלף שקל על דמי שכירות ראויים וליקויי בניה. מועמדים: אילנה סקר, שי עובד או אילן ג'ורג'י.

 עו"ד רועי כהן: לאישה

עו"ד אורי קינן: אילנה סקר

אפי נוה: אילנה סקר, הוסכם פה אחד

כמו אמיר עמר, גם שמה של אילנה סקר לא זר לחברי הוועד המרכזי שהעבירו אליה את הבוררות. בעבור רוב הישראלים, שמה של עורכת הדין סקר זר לחלוטין, למרות שיש לה השפעה אדירה על עולם המשפט בישראל.

אילנה סקר היא אחת משני הנציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים. מי שהוביל את הבחירה בה היה עו"ד אפי נוה כשכיהן כראש ועד מחוז תל אביב בלשכה. אפי נוה היה האיש החזק בלשכה, והיה לו רוב בוועד המרכזי שלה.

שאלנו את אילנה סקר האם היא או המשרד שבו היא שותפה תרמו לאפי נוה במסע הבחירות האחרון שלו והאם מונתה על ידי הלשכה או על ידי נוה לבוררת. סקר הציעה לפנות ללשכת עורכי הדין לתגובה, אולם כשנאמר לה שהלשכה מסרבת להציג את הנתונים בחרה שלא להשיב על השאלה.

מלבד חברותה בוועדה למינוי שופטים, סקר גם חברה בועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. בדיקה שערכנו מגלה שלפחות ארבעה מחברי ועדת האתיקה קיבלו בוררויות מלשכת עורכי הדין. מלבד רם ז'אן וסקר, גם ענבל אברהמי דרוקר קיבלה כמה בוררויות מלשכת עורכי הדין. בעבר חשפנו כי יו"ר ועדת האתיקה גבי מויאל קיבל בוררות גדולה בהיקף של יותר ממיליון שקלים מי"ור הלשכה אפי נוה. בתקנון המוסד לבוררות שבוטל על ידי נוה היה סעיף האוסר על יו"ר הלשכה למנות לבורר את יו"ר ועדת האתיקה. פנינו למויאל וביקשנו לדעת האם הוא ו/או משרד המבורגר עברון בו הוא שותף בכיר תרמו למסע הבחירות של אפי נוה. הוא סירב להשיב. היחידה שהשיבה על שאלה זו מבין חברי ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין הייתה עו"ד אברהמי דרוקר שמסרה שמונתה לשמש בוררת כמה פעמים בשל מומחיותה, והדגישה כי לא תרמה כספים לנוה.

בית לשכת עורכי הדין בירושלים. צילום: יעקב CC BY-SA 3.0

מה שבטוח - ביטוח

אפי נוה: מחלוקת על 120 אלף שקל... האופציות הן עו"ד אליעזר פני גיל עו"ד צביקה יעקובוביץ ועו"ד חזי כהן.

יוסף חכם: אם התחום הוא דיני חוזים למה שלושתם נזיקיסטים

שלומי וינברג: זה משפט אזרחי

אפי נוה: הם לא רק נזיקיסטים

יוסף חכם: במהות הסכסוך כתוב תחום דיני חוזים

אפי נוה: במשפט אזרחי הם עוסקים

יוסף חכם: כולם אני רואה יעקובוביץ זה נזיקין וביטוח וכן הלאה

יורם ברוזה: מבין השלושה אם מישהו מתאים זה רק צביקה

אפי נוה יעקובוביץ הוסכם פה אחד?

יוסף חכם: אבל להבא אני מבקש כאילו זה שלושה אתה מכיר את זה

אפי נוה: צריך להיות עירנים

יוסף חכם: כתוב כאן תחום דיני חוזים תשימו חוזי מסחרי ולא נזיקסיטים

הצבעה: צביקה יעקובוביץ פה אחד

בפרוטוקולים של לשכת עורכי הדין קשה למצוא מחלוקת כלשהי. חברי הוועד המרכזי מצביעים עם נוה פה אחד כמעט תמיד וגם אם לא, הרי שהוא תמיד זוכה לרוב גורף של קולות. בדיון שנערך בישיבת הועד של ה-28 ביוני 2016 אז מונה עו"ד צביקה יעקובוביץ לבורר על ידי הלשכה צפה לפתע התנגדות למינוי שמציע יושב הראש.

חבר הוועד המרכזי עו"ד יוסף חכם, כך נדמה, עלה על משהו – עורכי דין המתמחים בתחום הביטוח הם לאו דווקא הבחירה הטבעית לבוררות בדיני חוזים, אולם אם לשפוט על פי בחירות הועד המרכזי בראשו עומד אפי נוה, אין מתאימים מהם.

גם המינוי הזה מאושר בסוף, למרות ההערה של חכם. יעקובוביץ' הוא חבר בפורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין – הוא פעיל בלשכה וקשור לנוה ולסיעתו, ממש כמו רבים מהזוכים בבוררויות שכולם לוטשים אליהן עיניים.

פעם זה יעקובוביץ', פעם זו סקר, פעם זה דרור זמיר ופעם רחל לויתן. כל אחד מהם מרבה להשתתף בפאנלים או הרצאות שלשכת עורכי הדין מארגנת. לא פעם הם ישבו בהם יחד עם נוה או עם נציג אחר ממשרד עורכי הדין אטיאס-נוה.

הפרוטוקולים שחשפנו במקום הכי חם בגיהנום מספקים הצצה למה שנראה כדיונים לא מעמיקים ולא ממש מסודרים בענייני מינוי בוררים. כאשר בודקים אותם לעומק מגלים כי כלל לא בטוח שלאותם 1300 עורכי דין שנרשמו למאגר הבוררים של הלשכה היה סיכוי של ממש לקבל ממנה בוררות. לא בטוח שיהיה זה פזיז להסיק כי כדי להגביר את הסיכויים האלו - אולי כדאי היה להם לתרום למסע הבחירות של ראש הלשכה, להיות מקורב אליו או לאחד מחברי הועד המרכזי או להיות חבר באחת מוועדות הלשכה. אלה שבחרו לעשות כן הצליחו כמעט תמיד, משום מה, לקבל את הבוררויות הנחשקות, פה אחד כמובן.

נדגיש שוב: את המידע הזה השגנו רק מהפרוטוקולים אותם חשפנו. לשכת עורכי הדין מסרבת לפרסם מידע אודות מינויים של ועדי המחוזות, של ראשיהם או של יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה.

את תגובת לשכת עורכי הדין כפי שנמסרה במייל מהדוברת אנו מביאים כלשונה:

"כפי שצוין בפניך בעבר, אין בכוונת הלשכה או עו"ד נוה להתייחס לפניותיך. מפרסומים שקריים שלך, כבר הבהרת שהאמת אינה מעניינת אותך וכל מטרתך היא להכפיש ולהשמיץ את הלשכה ועו"ד נוה. זה עולה בבירור מכל פרסום שלך.

הדברים נכונים במיוחד שעה שבין הצדדים הליך משפטי תלוי ועומד. הלשכה לא תנהל איתך דיון אלא בבית המשפט אשר בשל התנהלותך הפגומה והמנוגדת לדין, זה המקום היחיד המתאים לנהל איתך דיון. גם ברור שבשל ההליך המתנהל בין הצדדים אינך אובייקטיבית ובכל פרסום שלך אודות הלשכה ועו"ד נוה את מפרה (שוב) את כללי האתיקה החלים על עיתונאים.

נקודה חשובה נוספת - את אמורה לדעת שכל פנייה יש לעשות באמצעות מערך הדוברות. את נדרשת להפסיק לפנות ולהטריד גורמים אחרים בלשכה, ביניהם מנכ"ל הלשכה וצוות המזכירות. אין כל מקום שתשלחי להם הודעות ווטסאפ ומיילים ותפריעי להם בעבודתם בלשכה.

כפי שציינתי, אין בכוונת הלשכה לנהל איתך דיון אלא בבית המשפט. עם זאת אציין, כי שלא במפתיע, האמור בפנייתך אינו נכון הוא כולל השמצות והכפשות. ככל שתפרסמי שוב דברי לשון הרע, הלשכה ועו"ד נוה לא יהססו לנקוט נגדך בתביעה נוספת."

לרשימת הבוררים כפי שמופיעה בפרוטוקולים של לשכת עורכי הדין

תגובות

|
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail

Send this to a friend