מה כל כך הרגיז את אפי נוה בשאלות של שפורר?

על כל שאלה תשובה? לא ממש. על כל שאלה מכתב התראה לפני תביעה

אלה הן שלוש הפניות של "המקום" לתגובה אל לשכת עורכי הדין, דורך הדוברת שלה, שהאחרונה בהן נענתה מכתב התראה לפני תביעת דיבה ממשרד עורכי הדין קסוטו נוף, המייצג את הלשכה.

מה כל כך הרגיז את אפי נוה, יו"ר הלשכה, שהחליט להגיב על שאלות של עיתונאית בהתראה?

בקשת תגובה ראשונה:

נעמה שלום

בהמשך לשיחתנו, בכוונתי לכתוב על ההליך שמנהלת כעת לשכת עורכי הדין כנגד עורך דין ברק כהן מראשי מחאת באים לבנקאים. אשמח לקיים שיחת רקע עם מר אפי נווה בהקדם האפשרי  לגבי הליך זה ולגבי הרחקת עורכי דין מהלשכה באופן כללי - מה המדיניות של הלשכה. כמו כן אשמח לשוחח עם מר נווה לגבי הטענות שהעלה ברק כהן בעמוד הפייסבוק שלו הן לגבי שאלת השימוש בתו נכה. הן לגבי קשריהם השונים של יושבי ועדת האתיקה עם הבנקים וקשריו של נוה עצמו עם הבנקים.בנוסף אשמח לשוחח עם מר נוה לגבי מוסד הבוררות של לשכת עורכי הדין ואופן פעילותו.

תגובה ראשונה: 

הלשכה מסרה בתגובה כי ראש הלשכה עו"ד אפי נוה לא יתראיין בנושא וכי "עניינו של ברק כהן מתברר בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין.

וועדות האתיקה ובתי הדין של לשכת עורכי הדין מתמנים על ידי וועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס השופט יעקב טירקל *, לנבחרי הלשכה אין מעורבות בהליכי האתיקה ואין להם כל מעמד בהליכים אלה.

ראש לשכת עורכי הדין אינו חבר בוועדות האתיקה, אינו משתתף בישיבות הוועדות ואינו מעורב בקבלת ההחלטות ועל כן הוא נמנע מלהגיב ביחס להליכים המתנהלים בוועדות האתיקה ובתי הדין המשמעתיים. ככל שיש שאלות מקצועיות ביחס להליכים אלה ניתן להפנותן לנשיאות בתי הדין המשמעתיים ו/או ליו"ר וועדת האתיקה".

* לימור זר גוטמן, ראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עוה"ד עש וינר, המסלול האקדמי, המכללה למנהל, הסבירה כי התגובה בחלק זה אינה נכונה, שכן חברי ועדת האתיקה לא מתמנים ע"י הועדה בראשות טירקל, הוועדה רק מאשרת את המינוי שלהם. בשונה מחברי בתי הדין המשמעתיים שאכן מתמנים ע"י הועדה בראשות השופט טירקל. חברי ועדת האתיקה בלשכה מתמנים ע"י הפוליטקאים/נבחרי הציבור של הלשכה, ועדת טירקל רק בוחנת אם אין הרשעה משמעתית או בעייה אחרת המונעת את אישור המינוי על-ידה.

בקשת תגובה שניה: 

1. כמה קובלנות  הוגשו לבית הדין המשמעתי על ידי ועדות האתיקה מידי שנה בשנים האחרונות

2. כיצד מתפלגות הקובלנות הללו מבחינת סיבת הקובלנה

3. כמה סכסוכים בין חברות מגיעים למינוי בורר על ידי הלשכה

4. מיהו האורגן שקובע את זהות הבורר? כיצד מתנהל הליך זה? מי רשאי להיות בורר? האם זהו יור הלשכה. ואם לא אז מי?

4. אנא העבירו את רשימת שמות הבוררים אליהם הופנו חברות על ידי הלשכה בשנים האחרונות. וכן כמה בוררויות הופנו לכלאחד מהם

5. האם חברי ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין וכן יור הלשכה חותמים על מסמך למניעת ניגוד עניינים. האם אוכל לראות מסמכים אלו?

6. אם אינכם מתכוונים לענות על שאלות אלו ולמסור את הנתונים אבקש לדעת מה הסיבה לסירוב.

תגובה שניה: 

הלשכה העבירה לנו בתגובה נתונים אודות מספר הקובלנות ומי הגיש אותן לבתי הדין המשמעתיים בכל שנה מ-2012 עד 2016 (נכון לאמצע דצמבר).

היא מסרה כי אין בידיה ניתוח נתונים אודות התפלגות הקובלנות מבחינת סיבת הקובלנה.

לגבי השאלות הנוגעות לעניין הבוררים ענתה כי התשובה מורכבת שכן זהות הבורר נקבעת כפי שנקבע בהסכם לעיתים על ידי ראש הלשכה לעיתים על ידי ראש המחוז או לשכת עורכי הדין או ועד המחוז. היא לא השיבה לגבי השאלה על מספר הבורריות. עוד טענה כי הבקשה לקבל פירוט על הבוררים שדנו בתיקים השונים וכמה הופנו לכל אחד מהם אינה מידתית לאור ריבוי הגורמים שעוסקים בבוררות ולאור העובדה שמוסד הבוררות נסגר ב-2015 כך שלא ניתן במאמץ סביר לאתר את הנתונים.

לגבי שאלת ניגודי העניינים מסרה בתגובה: לא ברורה השאלה. ניגודי עניינים עם מי.

בקשת תגובה שלישית:

נעמה שלום

להלן שאלות נוספות שאשמח לקבל עליהן התייחסות מענה ותגובה. בנוסף אבקש שוב להפגש עם עו"ד אפי נוה בכדי לקיים איתו שיחה שיכולה להיות לרקע או לציטוט על פי בחירתו שבה אוכל להבין טוב יותר את השקפתו לגבי הדברים ועמדת הלשכה בנושאים השונים.

בכל מקרה להלן השאלות/נקודות נוספות:

1. באתר הלשכה אני מוצאת דוחות של הלשכה עד שנת 2014. האם הדוח של 2015 כבר פורסם ופספסתי אותו - ואם לא מדוע ומתי מתכוונת הלשכה לפרסמו?

2. על פי הדוח השנתי של הלשכה בשנת 2014 73 בוררים מונו על ידי ראש הלשכה. 9 בוררים מונו על ידי הועד המרכזי ועוד 39 בוררים מונו על ידי מוסד הבוררות. אבקש לדעת כמה בוררים מונו על ידי ראש הלשכה ב-2015 וב-2016. אבקש לקבל את רשימת הבוררים שמונו על ידי ראש הלשכה בכל אחת מהשנים 2014-2015-2016 וכמה בורריות הופנו לכל אחד מהם על ידי ראש הלשכה. באם עדיין נראה לכם כי בקשתי אינה מידתית מבחינת היקף הנתונים אבקש לקבל את הנתונים לגבי 2016 בלבד

3. אבקש לדעת מדוע התקבלה ההחלטה לסגור את מוסד הבוררות ב-2015

4. אבקש לדעת האם ראש הלשכה המליץ על בוררים מקרב חברי ועדות האתיקה של הלשכה ואם כן על מי המליץ

5. אבקש לדעת כמה בורריות הופנו בכל אחת מהשנים 2014-2015-2015 ליור ועדת האתיקה של מחוז תל אביב עוד גבי מויאל וכמה מהן הופנו על ידי ראש הלשכה הנוכחי. אבקש לדעת מה היה ההיקף הכספי של כל בוררות?

6. אבקש לדעת מהו הליך המינוי של נציג ציבור לועדת האתיקה?

7. אבקש לדעת כיצד נבחר רוח קובי שטיינמץ לשמש נציג ציבור בועדת האתיקה

8.  אבקש לדעת האם משרד שטיינמץ עמינח מטפל בעניינים הקשורים לעניינו הפרטיים או העסקיים/מקצועיים של לראש הלשכה עוד אפי נוה (שלא בקשר עם תפקיד בלשכת עורכי הדין)

9. על פי בדיקה במאגר של עורכי הדין הפעילים באתרכם נראה כי רוח קובי שטיינמץ אינו משמש כעורך דין חבר לשכה. האם המאגר אינו מעודכן. אם טעות עמי - הרי שבכל מקרה רוח שטיינמץ עוסק בעיקר בראיית חשבון ולכן אבקש לדעת מדוע דווקא הוא נבחר כנציג ציבור בועדה ולא עורך דין חבר לשכה?

10. אבקש לדעת מה עמדת עו"ד נוה באשר לשקיפות במימון קמפיין הבחירות של המועמדים לתפקיד ראש הלשכה

11. אשמח לקבל את רשימת התורמים לקמפיין הבחירות של עו"ד אפי נוה

12. אבקש לדעת האם רשימת התורמים של עוד אפי נוה כוללת עובדים או מנהלים בכירים בבנקים בישראל או כאלו הקשורים לבנקים או משרדי עורכי דין שעל לקוחותיהם נמנים הבנקים הגדולים

13. אבקש לדעת מה היקף החסויות או ההסכמים הכספיים שנחתמו בין בנק לאומי לבין לשכת עורכי הדין והאם יש הסכמים נוספים בין לשכת עורכי הדין לבין בנקים נוספים

14. אבקש לדעת מי הם חמשת נותני החסויות הגדולים בכל שנה בכנס אילת של הלשכה ומה היה גובה החסות של כל אחד מאלו

15. אשמח ללמוד על נתונים בנוגע לטיפול בקובלנות על ידי לשכת עורכי הדין ובכלל זה לקבל נתונים אודות כמה תלונות מגיעות ללשכה מידי שנה ומתוך זה כמה תלונות מתגבשות לכדי קובלנה המוגשת לבית הדין המשמעתי

16. אבקש לדעת מדוע לא הוגשה עד היום קובלנה נגד עורך הדין נוחי דנקנר

17. אבקש לדעת מדוע לא הוגשה עד היום קובלנה נגד עורך הדין נבות תל צור

18. האם לשכת עורכי הדין דנה באפשרות להגיש קובלנה נגד עורכי הדין שהזכרתי בסעיפים 14-15

19. אבקש לדעת האם ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין דנה אי פעם באפשרות להגיש קובלנות כנגד עורכי הדין הבאים: XXX, XXX אשר לגבי שניהם נשלחו לפני זמן רב תלונות ללשכת עורכי הדין. ואם לא - מדוע לא.

20. על פי מאגר המופיע באתר שלכן הרי שקיימים היום 350 עורכי הדין המושעים או מוצאים מהלשכה. אבקש לדעת מה התפלגות סיבות ההשעיה או ההוצאה מהלשכה. כמה מתוך עורכי דין במאגר זה הורשעו בפלילים. ומתוך אלו אבקש לדעת מה היה עיתוי קבלת ההחלטה על הוצאתם או השעייתם מהלשכה - האם היה זה עם הגשת כתב האישום, עם הכרעה בעניינם ועוד.

21. אנא הגיבו לטענות מומחים לאתיקה לפיהן גם אחרי הרפורמה בועדות האתיקה ובדין המשמעתי שני אלו עדיין סובלים מפוליטיזציה גדולה

22. לגבי השאלה של ניגוד עניינים שלא היתה לכם ברורה בבקשת התגובה הקודמת שלי אנסה להבהיר. וכאמור אשמח להסביר עצמי טוב יותר בעל פה: בועדת האתיקה של מחוז תל אביב יושבים כמה עורכי דין בעלי קשר לבנקים הגדולים. כך למשל רוח קובי שטיינמץ, שאשת שותפו למשרד התלוננה נגד עוד ברק כהן, כמו גבי מויאל שבין לקוחותיו הגדולים אפשר למצוא את הבנקים הגדולים או דוד סופר שגם הוא מייצג בנקים או עורכת דין ממשרד גורניצקי שמייצג את הבנקים הגדולים ועוד. האם אין פגם אתי בעיניכם בכך שועדת האתיקה שזה הרכבה דנה במי שהוביל מחאה נגד בכירי הבנקאים בישראל? אם לא - אשמח לקבל הסבר לכך.

23. ובכל מקרה נוכח כך מתעוררת השאלה האם בכירי לשכת עורכי הדין והועדות השונות חתומים על מסמך כלשהו של הצהרה על נושאים בהם לא יוכלו לטפל בשל ניגוד עניינים כפי שמקובל במוסדות ציבור רבים?

24. אשמח לדעת כיצד נהגו עורכי הדין שמניתי בסעיף הקודם בדיון על ההחלטה להגיש קובלנה נגד עוד ברק כהן.

25. לטענת עוד ברק כהן ועדת האתיקה של מחוז תל אביב דנה כבר בעבר באפשרות להגיש נגדו קובלנה אך דחתה את ההצעה בעניין. אבקש לקבל תגובתכם לכך

26. כמה פעמים עלתה לדיון האפשרות להגיש קובלנה נגד כהן ומי העלה את האפשרות הזו בכל פעם. כמה פעמים קרה בכל אחת מהשנים 2010-2016 שההחלטה לגבי הגשת קובלנה נגד עורך דין מסוים נדחתה בועדה אך עלתה שוב להצבעה

27. אנא העבירו את רשימת היועצים המשפטיים ורואי החשבון שמספקים שירותים ללשכת עורכי הדין ומה היקף ההתקשורת השנתי איתם

28. מתי הופסקה ההתקשרות עם חברת הלובינג פוליסי?

והנה התגובה השלישית: 

"13. הואיל וכאמור כבר קיבלת את ההחלטה לפרסם כתבה, אשר מאופיין של הפניות ברור כי היא נודעה להשפיל ולבזות את עו"ד נוה ו/או את לשכת עורכי הדין, הרי שבעצם פרסום הכתבה יהיה משום פרסום דיבה ולשון הרע כנגד מרשינו, על כל המשתמע מכך. פרסום שכזה יגרום נזק עצום למרשינו, למוניטין ולשמם הטוב של מרשינו, בייחוד בשים לב למעמדם הציבורי.

14. מתוך כך, ככל שבכל זאת תבחרי לפרסם כתבה מכפישה כאמור, הרי שמרשינו הורנו לאחוז בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם, לרבות פניה לערכאות המתאימות בתביעה לפיצוי בגין פרסום דיבה ולשון הרע, במטרה להגן על זכויותיהם".

תגובות

|
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail

Send this to a friend