דמוקרטיה טובה חייבת לדעת להתגונן מפני עמדתיו של המיעוט