שאלון שחולק למילואימניקים בדרום: האם הבדואים הם מפני אשפה, גנבים, עוברי אורח או מחבלים?

שאלון שחולק למילואימניקים בדרום: האם הבדואים הם מפני אשפה, גנבים, עוברי אורח או מחבלים?

מה בין בדואי לגרביל?

 

חיילי מילואים שהגיעו לאימון במרכז לאימון יחידות בצאלים יצאו המומים לאחר שנדרשו להשיב לשאלון שכלל שאלות פוגעות ובוטות כלפי האזרחים הבדואים בישראל.

באחת השאלות הם מתבקשים לסמן מי נמצא בשטחי האש בהם הם מתאמנים, ואחת התשובות האפשריות היא “כוחות צה”ל בדואים ואזרחים”, ממנה משתמע שהבדואים אינם אזרחי המדינה. התשובה השניה מציעה דווקא גרבילים (סוג של מכרסם מדברי) תחת הבדואים.

9. בשטחי האש במל”י נמצאים:

א. אך ורק כוחות צה”ל
ב. כוחות צה”ל ואזרחים
ג.כוחות צה”ל בדואים ואזרחים
ד.רק אזרחים עובדי צה”ל וגרבילים

השאלה הבאה מבקשת מהם לסמן מהם הבדואים במדינה, כשהאפשרויות הן: מפני אשפה באישור, גנבים, עוברי אורח תמימים, או מחבלים. שאלה נוספת מתייחסת להוראות פתיחה באש לגבי “בדואים בשטחי אש” (שוב, לא אזרחים), ומציעה בסעיף הראשון את האפשרות “יש לירות בכל הבדואים ברגע שמזהים אותם”. גם שלוש תשובות נוספות מאפשרות לירות בהם לפי נוהל זה או אחר.

10. הבדואים במדינה הם:

א. חלק ממערך הכוחות שצהל ובידם אישור להסתובב בשטחי אש כדי לפנות פסולת
ב. משיגי גבול אשר גונבים ציוד צה”לי ויש להזהר מהם
ג. עוברי אורח חסרי כוונות רעות
ד. מחבלים

11. הוראות הפתיחה באש לגבי בדואים בשטחי האש של מל”י הינם:
א. יש לירות בכל הבדואים ברגע שמזהים אותם
ב. אם הם מתקרבים יש לירות בטרקטורונים שלהם או ברכיים ומטה
ג. אם בידם אמצעי כוונה ויכולת יש לירות בהם על מנת
ד. אם הם רק מסתובבים בקרבת הכלים והחיילים אסור לבצע שום פעולה בעזרת הנשק נגדם
ה. תשובות ג+ד נכונות

בסיס צאלים הינו מתקן האימונים הגדול ביותר של צה”ל, בו עוברים מדי שבוע אלפי חיילים. נראה כי הסיבה לשאלות אלו היא הטענה לפיה אזרחים בדואים נכנסים לשטחי האש בדרום באופן חופשי יחסית (בין היתר בגלל הקרבה לבתיהם ולשדותיהם, ולהעדר גידור של שטחי האש), וכי בשטחי האש מתבצעות גניבות ציוד צה”לי בהיקף נרחב.

החיילים שקיבלו את השאלון הגיבו כאמור בתדהמה. לטענת מי שהעבירו אלינו את המידע, חיילים שאוחזים בדעות פוליטיות וחברתיות שונות ואף הפוכות הגיבו בצורה דומה, ואיש לא תמך בגישה שמתבטאת בו. היו שטענו שמדובר כנראה בטקסט שניסח חייל צעיר ללא פיקוח, אולם בהמשך הגיע שאלון נוסף, עליו חתום בעל דרגה גבוהה יותר, וגם בו הופיעו אותן שאלות.

השאלות הבאות הופנו היום בצהרים לדובר צה”ל:

1. מה משמעות השאלון הזה? למי הוא מחולק? האם הוא קריטריון שעל החייל לעבור לפני תחילת שירות המילואים שלו?
2. מה מטרת השאלות לגבי האוכלוסיה הבדואית? עם איזו בעיה הן באות להתמודד?
3. האם הבדואים אינם אזרחי ישראל מבחינת צה”ל?
4. האם הביטויים הנ”ל כלפי אזרחי ישראל נחשבים הולמים? (אציין, כי רבים מהחיילים שנתקלו בהן ראו בהם ביטויים ושאלות פוגעים).
5. האם נלקחה בחשבון האפשרות שבין ממלאי השאלון יהיו אנשי מילואים בדואים?
6. אבקש לקבל לידי את השאלון המלא, שאני מבינה שאינו מסווג.
תגובת דובר צה”ל כפי שנמסרה בערב ה-18/1: “התוכן המוצג בשאלון אינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה״ל. בצה״ל רואים בחומרה הפצה של שאלון מסוג זה ופועלים לשילוב כלל העדות בשירות משמעותי. מבדיקה שנעשתה במרכז לאימוני יבשה, טרם נמצא השאלון ובמידה וימצא, הנושא יטופל בהתאם”.

תגובות

Send this to a friend