ארבע שנים, שבע נפשות ו-60 מ"ר שלא ראויים למגורי אדם